HARKE IEDEMA TEKENT OUD-ANJUM

 

ANJUM - Onder de titel "Oud-Anjum in nieuwe tekeningen" is in april en mei een tentoonstelling te zien in de expositieruimte van de Anjumer molen. Het te bezichtigen werk is van de hand van oud-Anjumer Harke Iedema, bekend van een vijftal boeken die hij over zijn geboorteplaats schreef.

Na zijn afscheid als directeur van de Streekmuziekschool voor Noord-Oost Friesland heeft hij zich toegelegd op tekenen, een hobby die Iedema overigens niet vreemd is. Al eerder maakte hij een serie tekeningen van zijn geboortedorp.

 

Tekenles heeft hij nooit gevolgd en kan dus op dit gebied met recht een autodidact worden genoemd. Als voorbeelden voor z'n realistisch tekenwerk maakte Iedema gebruik van oude ansichtkaarten, oude foto's en enkele recent gemaakte opnamen. De ruim 30 afbeeldingen zijn in verschillende technieken opgezet: o.a. in pen-, potlood-, krijft- en met sepiaverf. Laatstgenoemde wordt soms gecombineerd met potlood of pen.

Vijf verschillende afbeeldingen van de Ned. Herv. Kerk werden door Iedema in aquareltechniek uitgevoerd. De Anjumer kerk speelt overigens een zr bijzondere rol in de expositie. Maar dat niet alleen. Naast de imposante kerk zijn o.a. de molen, de Tsjerkestrjitte, de Foarstrjitte, Brouwerswei, Pheifferbuorren, Mounebuorren, Feart, Rederijwei, het Banthske en de Wobbemastate (boerderij van v.h. Kl. en T. Woudwijk) te bewonderen.

 

De tentoongestelde werken zijn allemaal te koop. Misschien een idee voor di Anjumers die al langer van plan waren een originele afbeelding van hun huis c.q. straat aan te schaffen. Hierbij geldt natuurlijk wel het spreekwoord: "Wie het eerst komt, het eerst maalt".

Al met al is er momenteel een bijzonder fraaie tentoonstelling in de Anjumer molen waarvoor, vooral van de kant van de Anjumer bevolking, al zeer veel belangstelling bestaat.

 

Artikel uit de Nieuwe Dockumer Courant d.d. 2 april 2001