Echte ouderwetse dorpsavond in Anjum

 

Oud-Wethouder G. Haaksma hoopt op vrijdag 18 november iedere Anjumer in ”De Dobbe” te zien, voor wat hij een ”echte ouderwetse goede dorpsavond” noemt.

En daarvoor is hij met goed geschut gekomen, want hij neemt heel wat muzikale Anjumers mee. Op die gratis dorpsavond spelen o.a. de muziekvereniging ”Halleluja”, het koor ”Sursum Corda” en de Anjumer leerlingen van de Streekmuziekschool. Daarnaast zal Anjumer schooljeugd voordragen, terwijl de leiding in handen van de al eerder genoemde hr. G. Haaksma is.

Eén van de hoogtepunten van de avond ligt echter in het literaire vlak. Burgemeester Dijkstra zal dan n.l. het eerste exemplaar van het boek ”Van Anigheim  tot Anjum” aanbieden aan de schrijver ervan, dhr. Harke Iedema.

 

En daar komen op dat moment muziek en boek toch weer bij elkaar, want deze Oud-Anjumer schrijft niet alleen een voortreffelijk boek maar zit ook nog in de direktie van de muziekschool.

Dat is koren op de molen van dhr. Haaksma: ”We kunnen wel artiesten overal vandaan halen om ons te vermaken, maar we moeten niet vergeten dat we zelf ook wat kunnen. Het eigen kunnen en het eigen dorp moet weer in de belangstelling komen, samen zullen we er een ouderwets goede dorpsavond van maken”.

In de pauze wordt dan het boek, dat helemaal over Anjum gaat, verkocht voor ƒ 12,50. En dat is, zegt dhr. Haaksma, niet duur voor zoveel informatie op ruim 270 bladzijden. Hij meent dat een dorp, dat zijn geschiedenis kent, de plaats waardeert die dat dorp nu heeft en van daaruit aan zijn toekomst zal bouwen. ”Er is in Anjum verbondenheid met ”groun en minsken””.

 

Weken op pad

Die verbondenheid maakte dat hij weken op pad is geweest om het geld voor het boek bij elkaar te krijgen, want van de verkoop kan het bij lange niet betaald worden. Gemeente, kerken, scholen, verenigingen, fondsen en een enkele particulier sprongen bij en de geldbuidel telt op dit ogenblik ruim ƒ 7500,--.

Men hoopt dat op die dorpsavond bijna de hele voorraad boeken verkocht gaat worden. Oud-Anjumers kunnen misschien beter via hun familieleden beslag laten leggen op een exemplaar, anders gaat het misschien hun neus voorbij, meent dhr. Iedema.

Geen dorpsroman maar een dorpskroniek noemt de schrijver, dhr. Harke Iedema (oud-Anjumer, nu adj. directeur van de Streekmuziekschool in Dokkum) dit boek in zijn voorwoord. Een gids in het ”erfdeel der vaderen”. En dat erfdeel spreekt in de 10e eeuw al over ”Anigheim”, het hiem of heim of woonplaats van de Aninga’s. Naast die benaming komt de schrijver nog wel zo’n 30 variaties tegen voor het Anjum is geworden.

En over dat dorp vertelt hij in alle toonaarden, van heel vroeger tot vandaag de dag, van de Reeders en de Grietmannen, van klokken, orgels en predikanten, van staten, burchten en hornlegers, van onderwijs en armenzorg, van molens en de zuivelfabriek, van de voetbal- en de muziekverenigingen.

Maar ook over menselijke zaken als de dromen van Grietman Schwartzenberg, de korte revolutie van Bartel en Gerrit, de dronkenschap van Ds. Eilshemius of de heetgebakerde Ds. Arnold Weremeüs Buning, de Paesumers die zich in de strijd tussen Synodalen en Dolerenden in hun schipperstruien en rode hemden als een vierkant verdedigingsblok om hún preekstoel en hún dominee opgesteld stonden.

 

Het laatste hoofdstuk is voor de jeugd en daarin wordt aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten verteld hoe Anjum er bij het begin van deze eeuw uitzag. We nemen niet aan dat volwassen lezers dit hoofdstuk overslaan want het is mee een van de leukste van het boek met het Tietereedtsje en de Kippebuurt, de Pheifferbuurt en de Theebus op ouderwetse foto’s.

 

Harke Iedema, die zichzelf een leek op historisch- en schrijversgebied noemt, heeft het uiteindelijk prima voor elkaar gekregen: Een boek dat klinkt als een muzikale klok en dat over een dorp dat in vroeger eeuwen wel de trom wist te roeren en waar heel wat mensen zongen zoals ze gebekt waren, rondborstig en met beide benen op de grond.

 

Nieuwe Dockumer Courant d.d 10 november 1977