Dorpsbeschrijving ”Van Anigheim tot Anjum” verschenen

 

ANJUM – Burgemeester mr. Roel Dijkstra van Oostdongeradeel heeft vrijdagavond het officiële eerste exemplaar van de historische dorpsbeschrijving ”Van Anigheim tot Anjum” aangeboden aan de schrijver, de oud-Anjumer Harke Iedema te Dokkum, waar hij leraar aan en tevens adjunct-directeur van de streekmuziekschool is. De aanbieding vond plaats tijdens een gezellige, zeer drukbezochte dorpsavond, waaraan zowel Anjumer verenigingen als individuele jonge en oude Anjumers hun medewerking gaven.

 

Het geheel stond onder leiding van oud-wethouder Gerrit Haaksma, die zich vooral met de financiële kant van het boek heeft bezig gehouden. Hij zag kans via subsidies en giften van gemeente, kerken, scholen, verenigingen en een aantal particulieren een bedrag van ƒ 7500,- bijeen te brengen, waardoor het mogelijk werd dit boek tegen een heel schappelijke prijs aan de man te brengen. De vele Anjumers en oud-Anjumers, die vrijdagavond meteen één , maar vaak ook meer exemplaren kochten, konden dat daardoor doen voor de prijs van ƒ 12,50 per stuk.

Er bestaan wel historische romans, die zich ten dele in en rond Anjum afspelen, maar tot nu toe was er nog geen boek over de historie van het dorp. Met ”Van Anigheim tot Anjum” heeft

de heer Iedema daarin nu voorzien, waarbij hij zich vooral bepaald heeft bij de afgelopen eeuwen, maar het boek besloten heeft met een hoofdstuk, dat een indruk geeft van het Anjum uit het begin van deze eeuw.

Het boek telt 270 pagina’s en is verlucht met veel foto’s en tekeningen, en is gedrukt in een oplaag van 700 exemplaren. De heer Haaksma deed de suggestie, volgend voorjaar als Anjumers nog eens samen na te praten over de inhoud van het boek en de reacties erop.

 

Leeuwarder Courant d.d. 19 november 1977