Afscheid als organist Ned. Herv. Kerk Ferwerd

 

Zoals in het vorige kerkblad reeds vermeld, zijn het binnen de gemeente drukke tijden. Er is heel veel te regelen, er is heel veel om over na te denken en het is ook de periode van afscheid.

Zo namen we op zondag 19 januari afscheid van ’onze’ organist Harke Iedema. Na een fijne dienst werd Harke toegesproken en waren er woorden van dank. Harke Iedema is een heel bekwaam en gedreven organist geweest in onze gemeente. Gedurende 33 jaar bespeelde hij het orgel. Harke Iedema heeft niet alleen als organist veel voor ons betekend, maar is ook altijd heel nauw betrokken geweest bij de restauratie van het prachtige orgel, dat vanaf 1893 slechts drie organisten heeft gekend, ook dat is heel bijzonder. Harke Iedema nam daarvan 33 voor zijn rekening.

Na de kerkdienst was er een gezellig koffiedrinken in ’It Anker’. Harke Iedema ontving van de kerkvoogdij nog een heel aardig afscheidskado: Een reis naar Rome en daarmee zal dan een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. We wensen Harke en z’n vrouw een hele fijne reis. We hopen hun nog wel eens in Ferwert, achter het orgel terug te zien.

Ook vanaf deze plaats danken we Harke Iedema en diens vrouw, voor alles wat zij voor onze gemeente hebben betekend en we wensen hen alle goeds.

De kerkvoogdij heeft intussen met hulp van enkele ’adviseurs’ twee nieuwe organisten aangesteld. Zij werden in de afscheidsdienst ook aan de gemeente voorgesteld. Peter Christiaan de Vries uit Goutum en Pieter de Jong uit Dokkum zullen de begeleiding in de erediensten verzorgen.

 

Kerkblad Herv. Kerk te Ferwerd, febr. 2003