Bijgewerkt op 18 mei 2022

 

NB: Zie voor ”Geslachtsregister Hovenga” Hoofdstuk D.

­­    Zie voor ”Geslachtsregister Hoekstra” (afkomstig uit Morra)

    Hoofdstuk E.

 

 

         

                  GESLACHTSREGISTER VAN DE NAAM

 

                           

                             IEDEMA

 

                     

                       Samengesteld door:            

     

 

                          Harke Iedema

 

                 

             Geb. 23 april 1940 te Anjum (zie Blad A20)

 

                   

                  Adres: Mr. J.P. Miedemastraat 7

                         9103 NB Dokkum

                        Tel. 0519 293279

 

 

 

 

VRIENDELIJK VERZOEK:

 

Wil iedereen die dit geslachtsregister bekijkt eventuele opmerkingen,

suggesties, verbeteringen, wijzigingen en aanvullingen etc. zo

mogelijk per E-mail aan mij doorgeven?

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we een stamboom krijgen die

up-to-date is. Bij voorbaat hartelijk dank.

 

Harke Iedema

 

 

 

 

BLAD 1

    

 

 

                 De stamvader van dit geslacht is

 

                      

                           R Y K E L E

                      

 

 

                        Geboren ca. 1693

                     

                       

                       

                        

                                                  

Zeer waarschijnlijk woonde deze voorvader in Morra, maar het kan ook Engwierum/Ee zijn geweest. Helaas is hij in de Kerkelijke archieven van deze dorpen niet terug te vinden. Ook in andere archieven komen we deze Rykele nergens tegen.

 

Hoe komen we dan aan deze naam? Dat kunnen we zijdelings opmaken uit de  naamsaangifte van 1811. Hier staat te lezen:

 

      Voor ons Minne Douwes Mellema Lid van het Gemeente Bestuur

      van Oostdongeradeel, waarnemende de functien van Maire, in

      de Gemeente van Ee, Canton Dokkum, Arrondissement Leeuwarden

      Departement Vriesland; Gecompareerd zijn Pieter Johannes,

      woonende te Engwierum, heeft dezelve verklaard dat hij aan-

      neemt den naam van Iedema voor familienaam; dat hij heeft

      twee zoons en een dogter, en vier kleinzoons, te weten:

      Pieter oud 48 jaar te Engwierum, Geeltje oud 45 jaar te Eng-

      wierum, en Johannes oud 42 jaar te Morra.

      Voorts: Harke oud 23 jaar in Landsdienst, Pieter oud 16 jaar

      te Engwierum, Jan oud 13 jaar te Ee, en Iede oud 10 jaar te

      Engwierum, alle kinderen van Pieter woonachtig te Engwierum.

      En heeft de Declerant verklaard niet te kunnen schrijven.

      Den 16 December 1811.

 

Hier hebben we dus te maken met onze, althans voorzover bekend, oudste  voorouders. Uit zijn overlijdensakte (1815) komen we te weten dat Declerant Pieter Johannes geboren moet zijn in 1739 en een zoon was van Johannes Rykeles en Geeltje Pieters. In die tijd was het vrij gebruikelijk dat men op of rond z’n 23e jaar in het huwelijk trad. Hiervan uitgaande zal z’n vader Johannes rond 1715 en z’n grootvader Rykele rond 1693 geboren zijn. Uiteraard is dit laatste niet met zekerheid te zeggen.

 

In deze naamsaangifte is ook meteen onze achternaam Iedema verklaard. In deze streken was het vrij gebruikelijk om a, ma of stra achter een beroep, dorp, eigennaam of persoonsnaam o.i.d. te zetten. Een inwoner van b.v. Holwerd kon de achternaam Holwerda aannemen. Woonde men op een hoek (van een straat b.v.) dan werd de achternaam Hoeksma of Hoekstra wel aangenomen en woonde men b.v. aan een dijk dan was Dijkma of Dijkstra een optie. Zo zijn er tal van voorbeelden. Onze, in 1811 oudst levende, voorvader Pieter Johannes vond het kennelijk wel grappig om achter de naam van z’n jongste kleinzoon Iede ”ma” te zetten. En zo gaan wij als nageslacht tot op de huidige dag door het leven met de achternaam Iedema.  

 

In deze zelfbedachte opzet van een geslachtsregister heeft ieder gezin een eigen bladzijde. Soms is deze lang en soms is deze kort.

Bovenaan iedere bladzijde staat:  Blad  ..  (Zie Blad . . ) Op de tussen haakjes aangegeven bladzijde zijn de ouders van de betreffende persoon weer te vinden. ’t Is dus een kwestie van ”scrollen”.

 

Tenslotte nog een opmerking: Niet iedereen met de achternaam Iedema hoeft per definitie familie van elkaar te zijn. In 1811, en dan spreken we alleen over Friesland, werd maar liefst zeven keer de naam Iedema aangenomen. Om over de varianten Idema, Ydema of Yedema o.i.d. maar niet te spreken!

 

 

 

 

BLAD 2 (zie Blad 1)

 

JOHANNES RYKELES   x   GEELTJE PIETERS

Geb.jaar: ca. 1715     Geb.jaar: NN

Overl. NN              Overl. NN

Huwelijk: ca. 1738

Kind:

 

PIETER JOHANNES IEDEMA (zie Blad 3)

Geb.jaar: 1739 te Morra

        

 

Notities: 

 

Eventuele andere zonen c.q. kleinzonen van Johannes Rykeles

kunnen in 1811 een andere achternaam hebben aangeno­men.

 

 

 

                                                                       

 

 

BLAD 3 (zie Blad 2)

 

 

PIETER JOHANNES IEDEMA   x   JETSKE PIETERS

Geb.jaar: 1739 te Morra      Geb.jaar NN te Ee

Overl. 23-02-1815 te Ee      Overl. NN (vóór 1811)

Datum huwelijk 03-05-1761

Kinderen:

 

1. PIETER-PIETERS IEDEMA x Lysbeth Harkes  (Zie Blad 4)

   Geb.jaar: 1763 te Engwierum

   Overl. 31-05-1822 te Ee  

 

2. GEELTJE PIETERS x Jacob Taekes

   Geb.jaar: 1766 te Engwierum

   Overl. 21-12-1811 te Engwierum

 

3. JOHANNES-PIETERS HOVINGA x Janke Tijssens (Zie: HOOFDSTUK D.)

   Geb.   23-04-1769 te Engwierum                

   Overl. 05-03-1827 te Morra

   

4. RYKELE-PIETERS

   Geb.   19-09-1773 te Engwierum

   Overl. 11-05-1808 te Engwierum

 

 

Notities:

                                                             

Nr. 2: Geb.datum Jacob Taekes: 31-01-1751

       Datum huwelijk: 14-11-1790

       Kinderen:

       Taeke     Geb. 09-12-1792 (jong overleden)

       Taeke     Geb. 03-03-1794 (jong overleden)

       Baukje    Geb. 15-03-1796        

       Jetske    Geb. 20-05-1800

       Taeke     Geb. 14-02-1805

 

Nr. 3: Johannes-Pieters nam in 1811 de achternaam HOVINGA  aan.

       (NB: De familienamen Hovinga en Hovenga werden vroeger

       doorelkaar gebruikt)

       Datum huwelijk: 09-03-1800

       Kinderen:

       Pieter    Geb. 28-09-1803

       Tettje    Geb. 07-02-1808

       Rykele    Geb. 15-03-1811

       Japke     Geb. 05-06-1815

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                       

 

BLAD 4 (zie Blad 3 nr. 1)

 

PIETER-PIETERS IEDEMA     x     LYSBETH HARKES

Geb.jaar: 1763 te Engwierum     Geb.jaar: 1764 te Oldekerk (Gr.)

Overl. 31-05-1822 te Ee         Overl. 24-03-1830 te Burum

Datum huwelijk: 14-05-1786

Kinderen:

 

1.  JETSKE IEDEMA

    Geb.   01-03-1787 te Engwierum

    Overl.  voor 1811 te Engwierum

 

2.  HARKE IEDEMA

    Geb.   21-02-1788 te Engwierum

    Overl. Als vermist opgegeven. (Zie toelichting)

                          

3.  JETSKE IEDEMA

    Geb.   19-02-1792 te Engwierum

    Overl.  voor 1811 te Engwierum

   

4A. PIETER IEDEMA x Maaike H. Ytsma/Antje J. Haaima     (zie Blad A1)

    Geb.   04-03-1794 te Engwierum     

    Overl. 08-04-1840 te Anjum                                         

 

5B. JAN IEDEMA x Trijntje van Dijk/Iebeltje Jannema (zie Hoofdstuk B)

    Geb.   26-03-1797 te Engwierum                            

    Overl. 13-12-1863 te Anjum

 

6C. IEDE IEDEMA x Tjetske de Jong (zie Hoofdstuk C)    

    Geb.   26-01-1802 te Engwierum

    Overl. 21-11-1835 te Oosternijkerk         

 

 

         

Notities: 

 

Nr. 2:  Iedema, Harke Pieters, geb. 22.02.1787 te Engwierum, zoon van Pieter Pieters Iedema en Elisabeth Harkes;

vrijwilliger; pokdalig; 27.10.1806 fuselier 5e en 9e reg. inf.; 06.10.1810 126e regt. inf. onder nr. 1123, 3e bat.,

grenadierscomp.; 1606.1811 3e        Garderegt. grenediers te voet; bij aanneming familienaam 23 jaar in 's landsdienst;

veldtochten: 1807, 1808, 1809, 1812 Rusland; 10.09.1812 krijgsgevangen gemaakt. (waarschijnlijk Rusland)

 

Bronnen: RAF Collectie Visser; Registernaamsaanname Ee fol.3

 

Pieters, Harke, geb. 22.02.1787 te Engwierum, zoon van Pieter Pieters Iedema en Lijsbert Harkes; Loteling lichting 1788; Franse Keizerlijke

Garde wordt eind 1814 als vermist opgegeven; zijn laatste bericht: 07.02.1812 uit Versailles.

 

Bronnen: nr. 333 op de lijst vermisten RAF toegang 11 inv.nr. 6510 nr. 22.

 

OPMERKING: Het hier genoemde geboortejaar (1787) berust op een vergissing. Dit moet zijn 1788.  Z’n oudere zus Jetske werd geboren

op 5 maart 1787 en gedoopt op 11 maart  in de Ned. Herv. Kerk te Engwierum. Harke Pieters werd gedoopt  op 2 maart 1788.

Volgens de aantekening in het doopboek werd hij geboren op 21 februari.

 

             

        VANAF HIER:

        Nazaten Pieter Iedema vervolgen hun weg in dit Hoofdstuk

        Nazaten Jan Iedema zijn te vinden in Hoofdstuk B

        Nazaten Iede Iedema zijn te vinden in Hoofdstuk C

 

 

 

 

 

BLAD A1 (zie Blad 4  nr. 4)

 

PIETER IEDEMA           x        MAAIKE HENDRIKS YTSMA

Geb.   04-03-1794 te Engwierum   Geb.   04-05-1792 te Kollum

Overl. 08-04-1840 te Anjum       Overl. 08-06-1823 te Engwierum

Datum huwelijk: 19-11-1815

Kinderen:

 

1. HARKE IEDEMA x Tjitske Schaafsma/Maaike Dijkstra (Zie blad A2)

   Geb.   28-01-1817 te Engwierum             

   Overl. 31-10-1885 te Anjum

 

2. MAAIKE IEDEMA x Gerrit Ulbes Buwalda

   Geb.   17-09-1818 te Ee/Engwierum

   Overl. 01-03-1863 te Nes (WD)..   (N arbei1839 arbeidster) Hoofdstuk

 

3. ELISABETH IEDEMA x Sybren Wouda

   Geb.   05-07-1820 te Ee/Engwierum

   Overl. 04-05-1889 te Anjum

 

 

Notities:           

                                    

Nr. 2: Geb.datum G. Buwalda: 17-03-1821

       Datum huwelijk: 04-11-1847

       Kinderen:

       Ulbe       Geb. 12-03-1848

       Pieter     Geb. 19-11-1849

      Taetske    Geb. 18-08-1851

       Maaike     Geb. 26-08-1853

       Hendrik    Geb. 26-08-1854

       Harke      Geb. 30-01-1857

       Klaas      Geb. 23-09-1858

 

Nr. 3: Geb.datum S. Wouda: 10-02-1817

       Datum huwelijk: 16-05-1845

       Kinderen:

       Tietje     Geb. 20-12-1847

       Tijttje    Geb. 12-08-1849

       Pieter     Geb. 03-02-1852

       Maaike     Geb. 08-03-1855

 

 

 

 

BLAD A1a

 

Tweede huwelijk van Pieter Pieters Iedema

 

PIETER IEDEMA          x         ANTJE J. HAAIMA

Geb.   04-03-1794 te Engwierum   Geb.   12-02-1786 te Engwierum

Overl. 08-04-1840 te Anjum       Overl. 18-06-1824 te Ee

Datum huwelijk: 05-05-1828

Geen kinderen

 

Notities:

 

Antje J. Haaima was weduwe van Piebe Siemens

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD A2 (zie Blad A1 nr. 1)

 

HARKE IEDEMA          x          TJITSKE SCHAAFSMA

Geb.   28-01-1817 te Engwierum   Geb.   06-11-1817 te Oostrum

Overl. 31-10-1885 te Anjum       Overl. 29-03-1881 te Anjum

Datum huwelijk: 29-05-1840

Kinderen:

 

1. MAAIKE IEDEMA x Klaas Sijtsma/Wieger Dijkstra

   Geb.   11-09-1841 te Anjum

   Overl. 08-03-1916 te Paesens

 

2. JACOB IEDEMA x Jantje Dijkstra (zie Blad A3)

   Geb.   07-12-1843 te Anjum

   Overl. 29-09-1887 te Aalsum

 

3. PIETERKJE IEDEMA x Albert Visser

   Geb.   14-03-1847 te Anjum

   Overl. 26-07-1930 te Munnikezijl

 

4. ROELOF IEDEMA

   Geb.   15-09-1851 te Anjum

   Overl. 29-09-1852 te Anjum

 

5. ROELOF IEDEMA x Trijntje Jeltema (zie Blad A31)

   Geb.   18-04-1857 te Anjum

   Overl. 25-01-1923 te Burum

 

 

Notities:

  

Nr. 1: Geb.datum Kl. Sijtsma: 10-10-1842

       Datum huwelijk: 19-05-1868.

       Kinderen:

       Jan      Geb. 15-02-1869

       Tjitske  Geb. 16-08-1870

       Jan      Geb. 08-09-1873

       Jantje   Geb. 22-01-1876

       Harke    Geb. 02-01-1879

               

       Geb.datum W. Dijkstra: 11-11-1838

       Datum huwelijk: 14-06-1884

 

Nr. 3: Geb.datum A. Visser: 14-06-1849

       Datum huwelijk: 16-05-1872.

       Kinderen:

       Trijntje  Geb. 15-02-1874

       Harke     Geb. 06-11-1877

       Anne      Geb. 14-05-1880

       Jacob     Geb. 29-04-1883

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BLAD A2a

 

Tweede huwelijk van Harke Pieters Iedema

 

HARKE IEDEMA          x        MAAIKE DIJKSTRA

Geb.  28-01-1817 te Engwierum  Geb.   24-05-1845 te Paesens

Over. 31-10-1885 te Anjum      Overl. 28-07-1914 te Niekerk

Datum huwelijk: 06-04-1882

Geen kinderen

 

Notities:

 

Maaike Dijkstra was weduwe van Rinze Boerman

 

 

  

 

 

BLAD A3 (zie Blad A2 nr. 2)                      

 

JACOB IEDEMA         x        JANTJE DIJKSTRA

Geb.   07-12-1843 te Anjum    Geb.   27-04-1840 te Oudwoude

Overl. 29-09-1887 te Aalsum   Overl. 12-02-1892 te Aalsum

Datum huwelijk: 14-05-1870       

Kinderen:

 

1. JANTJE IEDEMA

   Geb.   26-03-1871 te Anjum

   Overl. 03-03-1872 te Anjum

 

2. JANTJE IEDEMA x Hendrik Elzer/Hendrikus Gerardus v.d. Heuvel

   Geb.   15-03-1873 te Anjum

   Overl. 23-03-1959 te Amsterdam

 

3. TJITSKE IEDEMA x Gellius Kreger

   Geb.   07-11-1875 te Anjum

   Overl. 22-12-1919 te Leeuwarden

                                           

4. ANTJE IEDEMA x Piet van Eijsden

   Geb.   03-02-1878 te Anjum

   Overl. 28-08-1967 te Vlaardingen

 

5. HARKE IEDEMA x Grietje v.d. Woude (zie Blad A4)

   Geb.   11-02-1881 te Westergeest

   Overl. 29-10-1947 te Anjum

 

6. JAN IEDEMA x Anna Zensen (zie Blad A30)

   Geb.   10-11-1884 te Driesum

   Overl. 09-08-1968 te Amsterdam

                                                                      

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum H. Elzer: 12-01-1871

       Datum huwelijk: 18-06-1893           

       Huwelijk ontbonden: 07-11-1924

       Kinderen:

       Jaapkien      Geb. 21-05-1893    

       Jacob         Geb. 13-02-1895

       Johannes      Geb. 17-04-1896           

       Jantje        Geb. 05-07-1897

       Henk          Geb. 30-09-1899     

       Harke (Arie)  Geb. 12-07-1905

     

       Geb.datum H. v.d. Heuvel: 26-11-1868

       Datum huwelijk: 30-12-1925

 

Nr. 3: Geb.datum G. Kreger: 02-10-1875

       Datum huwelijk: 28-11-1903

       Kind:    

       Jacobus  Geb. 03-02-1906

 

Nr. 4: Geb.datum P. van Eijsden: 25-02-1877

       Datum huwelijk: 03-01-1908

       Kinderen:

       Adriana Catharina Sophia  Geb. 04-10-1910

       Jan                       Geb. 05-08-1912

 

 

 

 

 

BLAD A4 (zie Blad A3 nr. 5)

 

HARKE IEDEMA           x          GRIETJE V.D. WOUDE

Geb.   11-02-1881 te Westergeest  Geb.   06-11-1881 te Paesens

Overl. 29-10-1947 te Anjum        Overl. 03-10-1952 te Anjum

Datum huwelijk: 23-04-1904

Kinderen:

 

l. JACOB IEDEMA x Saapke Wielinga (zie Blad A5)

   Geb.   03-04-1905 te Anjum

   Overl. 26-12-1973 te Metslawier

 

2. HERMANUS IEDEMA x Dieuwke Stapersma (zie Blad A15)

   Geb.   02-04-1909 te Ee

   Overl. 02-05-1985 te Anjum

 

3. JAN IEDEMA x Sieuwke Kingma (zie Blad A19)

   Geb.   31-05-1911 te Anjum

   Overl. 31-10-1968 te Anjum

 

4. TRIJNTJE IEDEMA x Gijsbert Zijlstra

   Geb.   02-10-1920 te Anjum

   Overl. 05-10-1984 te Dokkum

 

 

Notities:

 

Nr. 4:  Geb.datum G. Zijlstra is 26-06-192l

        Datum huwelijk:  25-04-1944

        Kinderen:

        Wiebe   Geb. 13-05-1945

        Harke   Geb. 29-06-1947

        Jacob   Geb. 10-09-1951

 

 

 

 

 

 

BLAD A5 (zie Blad A4 nr. 1)

 

JACOB IEDEMA           x          SAAPKE WIELINGA

Geb.   03-04-1905 te Anjum        Geb.   24-11-1908 te Anjum

Overl. 26-12-1973 te Metslawier   Overl. 25-07-1995 te Metslawier

Datum huwelijk: 18 mei 1933

Kinderen:

 

1. HARKE IEDEMA x Tietje-Trijntje Smit (zie Blad A6)

   Geb.   15-03-1934 te Anjum

   Overl. 10-02-1990 te Zwolle

 

2. RENSKE IEDEMA x Minne Eelkema

   Geb.   26-03-1936 te Anjum

  

3. GRIETJE IEDEMA x Gerrit Kloosterman

   Geb.   03-05-1938 te Anjum

  

4. FEDDE IEDEMA x Elisabeth Boersma  (zie Blad A9)

   Geb.   08-05-1945 te Anjum

   Overl. 09-11-2014 te Groningen

  

5. HERMANUS IEDEMA x Jantje Dekema  (zie Blad A11)

   Geb.   14-01-1947 te Anjum

   Overl. 23-01-1999 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geboortedatum M. Eelkema: 01-05-1934

       Overlijdensdatum: 19-11-1993

       Datum huwelijk: 28-04-1959

       Kinderen:

       Saapke   Geb. 11-02-1960

       Auke     Geb. 18-09-1961

       Aaltje   Geb. 07-12-1963

       Jacoba   Geb. 11-03-1969

 

Nr. 3: Geb.datum G. Kloosterman: 13-11-1935

       Overlijdensdatum: 06-11-1998

       Datum huwelijk: 14-10-1959

       Kinderen:

       Rudmer   Geb.  02-07-1961

       Saapke   Geb.  07-03-1964 

 

 

 

 

                                                                       

 

BLAD A6 (zie Blad A5 nr. 1)

 

HARKE IEDEMA         x         TIETJE-TRIJNTJE SMIT

Geb.   15-03-1934 te Anjum     Geb.   06-04-1937 te Wierum

Overl. 10-02-1990 te Zwolle    Overl. 26-10-2019 te Dokkum

Datum huwelijk: 25-09-1958

Kinderen:

 

1. JACOB IEDEMA x Tineke Boelens (zie Blad A7)

   Geb.   21-04-1960 te Anjum

 

2. PIETER IEDEMA

   Geb.   01-10-1961 te Morra

 

3. FEDDE-HERMAN IEDEMA x Bouwina Braaksma (zie Blad A8)

   Geb.   23-02-1963 te Morra

 

4. SIETSE IEDEMA

   Geb.   16-08-1966 te Anjum

  

5. TRIJNTJE-SAAPKE IEDEMA x Simon Castelein

   Geb.   18-09-1967 te Anjum

  

 

 

Notities:

 

Nr. 2 en 4: Ongehuwd

 

Nr. 5: Geboortedatum Simon Castelein: 25-02-1963

       Datum huwelijk: 03-03-1989

       Kinderen:

       Nienke  Geb. 11-11-1989

       Teake   Geb. 12-12-1990

 

 

 

 

 

BLAD A7 (zie Blad A6 nr. 1)

 

JACOB IEDEMA        x        TINEKE BOELENS

Geb.   21-04-1960 te Anjum   Geb.   19-03-1961 te Dokkum 

Datum huwelijk: 26-08-1983

Kinderen:

 

1. HARKE-WATZE IEDEMA  

   Geb.   19-03-1987 te Dokkum           (Zie Blad A7a)

 

2. ROMKE-PIETER IEDEMA

   Geb.   01-10-1988 te Rinsumageest     (Zie Blad A7b)

 

3. TIETIE-TSJIKKE IEDEMA

   Geb.   10-05-1997 te Dokkum

 

4. FERRE-HERMAN IEDEMA

   Geb.   10-05-1997 te Dokkum

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD A7a  (zie Blad A7 nr. 1)

 

HARKE-WATZE IEDEMA      x       MIRIAM JANA MIKUSZIES

Geb.  19-03-1987 te Dokkum      Geb.  29-03-1988 te Nastätten

Datum huwelijk:  16-07-2010

Kind:

 

1. BOYEN IEDEMA

   Geb.  30-05-2011 te Leeuwarden

 

2. REYER JOREN IEDEMA

   Geb.  30-09-2013 te Leeuwarden

 

3. NYKLE JESPER IEDEMA

   Geb.  03-03-2016 te Leeuwarden

  

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD A7b  (zie Blad A7 nr. 2)

 

ROMKE-PIETER IEDEMA             BERNADETTE KEEGSTRA

Geb.  01-10-1988 te Rinsumageest  Geb.  17-12-1990 te Leeuwarden

Relatie per 01-07-2009: Samenwonend (Relatie verbroken)

Kind:

 

1. HYLKE JACOB IEDEMA        

   Geb.  28-10-2009 te Dokkum

 

 

__________________________________________________________________________________________________                             

 

 

BLAD A8 (zie Blad A6 nr. 3)

 

FEDDE-HERMAN IEDEMA         BOUWINA BRAAKSMA

Geb.   23-02-1963 te Dokkum   Geb.   17-05-1967 te NN

Datum huwelijk: 23-04-1999

Kinderen:

 

1. KLASIETHA IEDEMA

   Geb.   17-12-2000 te Dokkum

 

2. HARALD IEDEMA

   Geb.   29-06-2003 te Dokkum

 

 

                                                                       

 

BLAD A9 (zie Blad A5 nr. 4)                    

 

FEDDE IEDEMA          x      ELISABETH BOERSMA

Geb.   08-05-1945 te Anjum   Geb.  11-01-1949 te Anjum

Overl. 09-11-2014 te Groningen

Datum huwelijk: 19-07-1968

Kinderen:

 

l. JACOB IEDEMA x Sonja de Bruin (Zie Blad A10a)

   Geb.   05-06-1969 te Metslawier

  

2. JETSKE IEDEMA x Roelof v.d. Weide

   Geb.   22-03-1971 te Metslawier

   Overl. 21-07-1997 te Leeuwarden

 

3. PIETER IEDEMA x Anneke Bijland (Zie Blad A10b)

   Geb.   30-08-1974 te Metslawier

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geboortedatum R. v.d. Weide: 02-12-1964

       Datum huwelijk: 22-08-1991

       Kind:

       Lieuwe   Geb. 12-12-1995

 

 

 

 

 

BLAD A10a (zie Blad A9 nr. 1)              

 

JACOB IEDEMA                    SONJA DE BRUIN

Geb.   05.06-1969 te Metslawier   Geb. 15-06-1971 te Dokkum

Datum huwelijk: 20-07-1995 (Huwelijk ontbonden)

Kinderen:

 

1. SANDER IEDEMA

   Geb. 04-06-1999 te Niawier

  

2. ARJAN IEDEMA

   Geb. 15-05-2002 te Dokkum   

 

 

                                                         

 

BLAD A10b (zie Blad A9 nr. 3)

 

PIETER IEDEMA          x          ANNEKE BIJLAND

Geb.  30-08-1974 te Metslawier    Geb. 03-04-1980 te Leeuwarden

Relatie: samenwonend. (Relatie beëindigd)

Kinderen:

 

1. THOMAS IEDEMA

   Geb.  21-07-2009 te Oosternijkerk

 

2. MARC IEDEMA

   Geb.  28-02-2013 te Oosternijkerk 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD A11 (zie Blad A5 nr.5)                       

 

HERMANUS IEDEMA       x       JANTJE DEKEMA

Geb.   14-01-1947 te Anjum    Geb.   28-07-1949 te Anjum

Overl. 23-01-2000 te Anjum  

Datum huwelijk: 16-06-1970

Kinderen:

 

1. JACOB-HERMAN IEDEMA x Mariska Zijlstra        (Zie Blad A12)

   Geb.   16-06-1971 te Dokkum

 

2. JAN IEDEMA  x   Rinny Oedzes

               x   Antoinette Geurts             (Zie Blad A13)

   Geb.   13-10-1972 te Dokkum

 

3. HAROLD IEDEMA x Marjan de Hoop                (Zie Blad A14)

   Geb.   25-09-1976 te Emmen

 

______________________________________________________________________

 

 

BLAD A12 (zie Blad A11 nr. 1)

 

JACOB-HERMAN IEDEMA         MARISKA ZIJLSTRA

Geb.   16-06-1971 te Dokkum   Geb. 03-09-1972 te Moddergat

Datum huwelijk: 11-07-1996

 

Geen kinderen                                                               

 

_______________________________________________________________________

 

 

BLAD A13 (Zie Blad A11 nr. 2)

 

JAN IEDEMA          x        RINNY OEDZES

Geb.  13-10-1972 te Dokkum   Geb.     21-04-1973 te Garijp

                             Overl.   14-03-2006 te Groningen

Datum huwelijk:  09-05-2003

 

Geen kinderen. 

 

-----------

 

Tweede huwelijk:

JAN IEDEMA          x        ANTOINETTE GEURTS

Geb. 13-10-1972 te Dokkum    Geb. 22-04-1972 te Dokkum

Datum huwelijk: 05-03-2009

 

Kind:

 

Natascha de Jong Geb. 13-08-1995 te Leeuwarden

(Uit een eerdere relatie van Antoinette Geurts)

 

____________________________________________________________

 

BLAD A14 (Zie Blad A11 nr. 3)

 

HAROLD IEDEMA             x   MARJAN DE HOOP

Geb.  25-09-1976 te Emmen    Geb.  19-02-1982 te Zwagerbos

Relatie: Geregistreerd partnerschap

Kinderen:

 

1. FARDOU IEDEMA

   Geb. 01-02-2012 te Groningen

 

2. JILLES IEDEMA

   Geb. 31-10-2018 te Groningen

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

BLAD A15 (zie Blad A4 nr. 2)

 

HERMANUS IEDEMA              DIEUWKE STAPERSMA

Geb.   02-04-1909 te Ee        Geb.    15-02-1913 te Wommels

Overl. 02-04-1985 te Anjum     Overl.  27-07-2001 te Dokkum

Datum huwelijk: 11-05-1934

Kinderen:

 

1. TRIJNTJE IEDEMA x Jouke Tuininga

   Geb.   11-09-1937 te Leeuwarden

 

2. GRIETJE IEDEMA  x Dirk de Jong

   Geb.   31-12-1942 te Anjum

 

3. YNSKE DJOKE IEDEMA x Jillis Visser

   Geb.   24-11-1945 te Anjum

 

4. ANTJE TINE IEDEMA x Sjouke Faber

   Geb.   21-01-1948 te Anjum

 

5. HARKE IEDEMA x Meinsina Bosscha (zie Blad A16)

   Geb.   10-05-1951 te Anjum

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum J. Tuininga 15-11-1934

       Datum huwelijk: 23-11-1960

       Kinderen:

       Rein-Sijtze     Geb.  26-09-1961                       

       Herman-Harold   Geb.  18-03-1963                            

       Klaas-Anske     Geb.  21-10-1964

       Djoke-Margriet  Geb.  13-10-1968

 

Nr. 2: Geb.datum D. de Jong 30-04-1941

       Datum huwelijk: 30-06-1965

       Kinderen:

       Joke-Grietje    Geb.  02-04-1966

       Tjerk-Gerrit    Geb.  05-11-1971

       Herman-Harold   Geb.  21-02-1974

 

Nr. 3: Geb.datum J. Visser 15-01-1946

       Datum huwelijk: 30-01-1971

       Kinderen:

       Doede  Herman Harold  Geb. 10-02-1975

       Nynke Annegreet       Geb. 05-09-1979

 

Nr. 4: Geb.datum S. Faber 10-09-1946

       Datum huwelijk: 21-12-1967

       Kinderen:

       Joke-Anita    Geb. 06-07-1969

       Marjanne      Geb. 29-07-1973

       Nynke Maaike  Geb. 03-04-1978

 

 

 

 

 

 

BLAD A16 (zie Blad A15 nr. 5)

 

HARKE IEDEMA         x       MEINSINA BOSSCHA

Geb.   10-06-1951 te Anjum   Geb. 16-09-1955 te Anjum

Datum huwelijk: 12-10-1972

Kinderen:

 

1. HERMANUS IEDEMA x Miranda Jannie Blokzijl (Zie Blad A17)

   Geb.   14-05-1973 te Anjum

 

2. SJOUKJE IEDEMA x Fedde Visser/Jelle Jan Wagenaar

   Geb.   17-03-1976 te Dokkum

 

3. HAROLD JILDERT IEDEMA x Petra Jongeling (Zie Blad A18)

   Geb.   18-01-1982 te Dokkum

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum F. Visser: 30-07-1970

       Datum huwelijk: 05-07-1996 (Huwelijk ontbonden)

       Kinderen: 

       Anna Meinsina   Geb.  22-08-1995

       Jurjen Bauke    Geb.  04-04-2002

 

       Geb.datum: J.J. Wagenaar 21-06-1973

       Geregistr. partnerschap

       Kind:

       Jelmar Harke    Geb.  08-04-2006

___________________________________________________________________________________________________

 

 

Blad A17 (zie Blad A16 nr. 1)

 

HERMANUS IEDEMA       x       MIRANDA JANNIE BLOKZIJL

Geb. 14-05-1973 te Anjum      Geb. 06-11-1978 te Gorredijk

Datum huwelijk: 11-07-2003 (Huwelijk ontbonden)

Kinderen:

 

1. WERNER IEDEMA

   Geb.  08-08-2004 te Dokkum

 

2. MARIEKE IEDEMA

   Geb.  13-03-2006 te Dokkum

  

 

                                                                       

 

 

Blad A18 (zie Blad A16 nr. 3)

 

HAROLD JILDERT IEDEMA    x     PETRA JONGELING

Geb. 18-01-1982 te Dokkum      Geb. 27-08-1981 te Oosternijkerk

Datum geregistreerd partnerschap: 18-06-2005

Kind:

 

1. ELYN XANNE IEDEMA

   Geb.  15-11-2008 te Dokkum

___________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD A19 (zie Blad A4 nr. 3)

 

JAN IEDEMA           x         SIEUWKE KINGMA

Geb.   31-05-1911 te Anjum     Geb.   07-07-1914 te Oosternijkerk

Overl. 31-10-1968 te Anjum     Overl. 29-10-2002 te Noardburgum

Datum huwelijk: 22-05-1939

Kinderen:

 

1. HARKE IEDEMA x Aaltje Hoekstra (zie Blad A20)

   Geb.   23-04-1940 te Anjum

 

2. JACOB IEDEMA x Elisabeth Holwerda (zie Blad A24)

   Geb.   27-12-1941 te Anjum

   Overl. 04-12-2020 te Kollum

 

3. AALTJE IEDEMA x Johannes Holtewes

   Geb.   18-06-1943 te Anjum

   Overl. 04-05-2021 te Oosternijkerk

 

4. HERMANUS IEDEMA

   Geb.   17-03-1945 te Anjum

   Overl. 20-03-1945 te Anjum

 

5. GRIETJE IEDEMA x Tjeerd Holwerda

   Geb.   10-02-1946 te Anjum

 

6. HERMANUS IEDEMA x Renske Aukje Meinema (zie Blad A28)

   Geb.   28-11-1948 te Anjum

 

7. GERTJE C. IEDEMA x Wiebe Bulthuis

   Geb.   03-05-1954 te Leeuwarden

 

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb.datum J. Holtewes: 30-10-1942

       Datum huwelijk: 30-09-1965

       Kinderen:

       Roelof    Geb. 26-10-1966

       Jan       Geb. 08-07-1968

       Harry     Geb. 25-05-1970

       Sylvia    Geb. 12-06-1972

 

Nr. 5: Geb.datum Tj. Holwerda 07-07-1943

       Datum huwelijk: 26-05-1966

       Kinderen:

       Jelle          Geb. 24-02-1967

       Jan            Geb. 14-03-1969

       Douwe-Tjeerd   Geb. 19-03-1972

       Harwin Jacob   Geb. 08-09-1979

 

Nr. 7: Geb.datum W.K. Bulthuis 28-05-1952

       Overl.datum: 13-01-1987

       Datum huwelijk: 24-10-1975

       Kinderen:

       Jurjen Wiebe   Geb.   23-03-1979      

       Sjoke          Geb.   25-02-1982    

                      Overl. 15-03-1982

       Jan Harke      Geb.   27-10-1983

 

 

 

 

 

 

BLAD A20 (zie Blad A19 nr. 1)

 

HARKE IEDEMA         x       AALTJE HOEKSTRA

Geb.   23-04-1940 te Anjum   Geb.   19-12-1940 te Morra

Datum huwelijk: 19-04-1963

Kinderen:

 

1. JAN IEDEMA x Grietje Martha Ytsma  (zie Blad A21)

   Geb.   06-05-1964 te Dokkum

 

2. MACHIEL LOLKE IEDEMA x Tjitske Osinga  (zie Blad A22)

   Geb.   14-11-1965 te Dokkum

 

3. JACOB IEDEMA x Hilda Tjeerdje Wierenga  (zie Blad A23)

   Geb.   27-12-1966 te Dokkum

 

4. HENRIETTE ALIDA IEDEMA x Steven Winters

   Geb.   09-01-1972 te Dokkum

 

 

Notities:

 

Nr. 4: Geb.datum Steven Winters: 11-11-1967

       Datum huwelijk: 12-10-2001 (Huwelijk ontbonden)

       Kinderen:

       Farah Eva      Geb. 07-08-2003

       Seb Albertus   Geb. 28-11-2008

 

                                                                       

 

 

BLAD A21 (zie Blad A20 nr. 1)

 

JAN IEDEMA          x          GRIETJE MARTHA YTSMA

Geb.    06-05-1964 te Dokkum   Geb.   12-08-1964 te Birdaard

Datum huwelijk: 12-12-1986

Kinderen:

 

1. HARKE RYKELE IEDEMA (HARMEN) x Heleen Minnema  (Zie Blad A21a)

   Geb.   24-12-1990 te Dokkum

 

2. PIETER RIENK IEDEMA

   Geb.   09-06-1995 te Dokkum

 

3. MARTHA HELENA (MARLEEN)IEDEMA     x    Patrick de Vries

   Geb.   27-05-1997 te Dokkum

 

Notitie:

 

Nr. 3:  Geb.datum Patrick de Vries: 30-01-1996

        Relatie: Samenwonend

 

 

BLAD A21a  (Zie Blad A21 nr. 1)

 

HARKE RYKELE (HARMEN) IEDEMA x HELEEN MINNEMA

Geb. 24-12-1990 te Dokkum      Geb. 21-06-1994 te Ternaard

Datum huwelijk: 16-03-2018

 

Kind:

 

1. LUCAS IEDEMA    

   Geb. 01-05-2020 te Dokkum

 

 

___________________________________________________________________________

 

BLAD A22 (zie Blad A20 nr. 2)

 

MACHIEL LOLKE IEDEMA     x    TJITSKE OSINGA

Geb.   14-11-1965 te Dokkum   Geb. 04-10-1964 te Rutten

Datum huwelijk: 14-04-1987

Kinderen:

 

1. HARKE (HAROLD) IEDEMA               (Zie blz. A22a)

   Geb.   20-02-1988 te Eibergen

 

2. YME-JAN IEDEMA

   Geb.   25-09-1990 te Eibergen

 

3. ANNE-ALIE IEDEMA (ANNELIES) x  Joshua Wiegersma

   Geb.   01-05-1993 te Blija

 

 

Notitie:

 

Nr. 3: Geb.datum J. Wiegersma: 20-02-1991

       Relatie: Samenlevingscontract per 23-08-2017

       Kinderen:

 

1.   Mirthe Ravenna  Geb. 15-11-2017

2.   Ylse Reva       Geb. 23-08-2020

 

______________________________________________________________________

 

BLAD A22a  (Zie Blad A22 nr. 1)

 

HARKE (HAROLD) IEDEMA     x     KIMBERLEY BOSMA

Geb. 20-02-1988 te Eibergen     Geb. 07-06-1989 te Dokkum

Datum Geregistreerd partnerschap: 22-12-2020

 

____________________________________________________________________________  

 

BLAD A23 (zie Blad A20 nr. 3)

 

JACOB IEDEMA        x         HILDA TJEERDJE WIERENGA

Geb.   27-12-1966 te Dokkum   Geb.    07-08-1967 te Dokkum

Datum huwelijk: 08-06-1990

Kind:

 

1. JORRIT IEDEMA

   Geb.   04-04-1999 te Heerenveen

                                                           

                                                            

 

 

 

BLAD A24 (zie blad A19 nr. 2)

                                                          

JACOB IEDEMA         x        ELISABETH HOLWERDA

Geb.   27-12-1941 te Anjum    Geb.   22-03-1941 te Lioessens

Overl. 04-12-2020 te Kollum

Datum huwelijk: 02-07-1965

Kinderen:

 

1. JAN-JAAP IEDEMA x Tineke de Graaf (zie Blad A25)

   Geb.   28-06-1966 te Dokkum

 

2. JELLE-TJEERD IEDEMA x Anneke de Vries (zie Blad A26)

   Geb.   15-11-1969 te Dokkum

 

3. HARKE-HERMAN IEDEMA

   Geb.   24-01-1975 te Dokkum (zie Blad A27)

 

 

 

 

 

 

BLAD A25 (zie Blad A24 nr. 1)

 

JAN-JAAP IEDEMA       x       TINEKE DE GRAAF

Geb.   28-06-1966 te Dokkum   Geb.   15-01-65 te Dokkum

Datum huwelijk: 03-03-1989

Kinderen:

 

1. ANNA ELISABETH IEDEMA

   Geb. 30-12-1992 te Oostrum

                                                                       

2. JACOBA KLASINE IEDEMA

   Geb. 31-10-1994 te Oostrum

 

3. JELLE OENZE IEDEMA

   Geb. 03-02-1996 te Oostrum

                                                   

4. HELEEN ARLETTE IEDEMA

   Geb. 19-01-2001 te Oostrum

  

 

 

 

 

BLAD A26 (zie Blad A24 nr. 2)

 

JELLE-TJEERD IEDEMA              ANNEKE DE VRIES

Geb.   15-11-1966 te Dokkum        Geb. 02-05-1971 te Giekerk

Datum huwelijk: 30 maart 2001

(Huwelijk ontbonden)

 

Tweede relatie

JELLE-TJEERD IEDEMA        x       WIJTSKE KLASKE KROESKE

Geb.   15-11-1966 te Dokkum        Geb. 24-01-1979 te Drachten

Relatie: Samenwonend. (Relatie verbroken)

 

Kind:

 

Lizzy Iedema Geb. 20-10-2018 te Drachten

__________________________________________________________________________________________________                                                       

 

Blad A27 (zie Blad A24 nr. 3)

 

HARKE-HERMAN IEDEMA     x     ANNA SABINA  WIERSMA

Geb.   24-01-1975 te Dokkum   Geb.   12-01-1975 te Dokkum

Relatie: geregistreerd partnerschap

Kinderen:

 

1.  MARIT IEDEMA

     Geb.   28-09-2005 te Dokkum

 

2.  JAN JELLE IEDEMA

     Geb.   17-08-2009 te Dokkum

 

 

 

BLAD A28 (zie Blad A19 nr. 6)

 

HERMANUS IEDEMA       x      RENSKE AUKJE MEINEMA

Geb.   28-11-1948 te Anjum   Geb.   30-04-1950 te Metslawier

Datum huwelijk: 27-06-1974

Kinderen:

 

1. PETRA-RENNIE IEDEMA x Johannes Bootsma

   Geb.   02-04-1972 te Metslawier

  

2. JOKE-TETJE IEDEMA

   Geb.   28-03-1975 te Anjum

 

3. JAN-HERMAN IEDEMA (Zie Blad A29)

   Geb.   25-04-1978 te Anjum

  

 

Notities

 

Nr. 1: Geb.datum J. Bootsma: 24-10-1967

       Relatie: samenwonend

       Kinderen: 

       Renske Maaike  Geb. 27-06-2006

       Mare           Geb. 20-06-2008

 

 

 

                                                                       

 

 

BLAD A29  (zie Blad A28 nr. 3)

 

JAN-HERMAN IEDEMA         WILLY HOEKSTRA

Geb.  25-04-1978 te Anjum   Geb.  21-02-1982 te Wouterswoude

Geregistreerd partnerschap

Kinderen:

 

1.  LYANNE BAUKJE IEDEMA

     Geb.  23-12-2006 te Anjum

 

2.  FENNA RENSKE IEDEMA

     Geb.  27-09-2008 te Anjum

 

3.  THYME HERMAN IEDEMA

     Geb.  31-07-2012 te Anjum

 

 

 

BLAD A30 (Zie Blad A3 nr. 6)

 

JAN IEDEMA           x            ANNA ZENZEN

Geb.   10-11-1884 te Driesum      Geb.   10-01-1889 te Bodenbach

Overl. 09-08-1968 te Amsterdam    Overl. 17-12-1970 te Amsterdam

Datum huwelijk: 03-01-1914

Kind:

 

1. JANTJE IEDEMA x  Jan ten Hartog/Carst Worst

   Geb.   15-07-1917 te Amsterdam

   Overl. 08-09-2014 te Amsterdam  

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum J. ten Hartog:    19-06-1920

       Overl. datum J. ten Hartog: 06-07-1944

       Datum huwelijk: 05-07-1939

 

       Geb.datum C. Worst: 26-10-1910

       Datum huwelijk: 09-07-1945

       Kind:

      Anna Maria Cathrina  Geb. 15-05-1946  

 

 

 

BLAD A31 (zie Blad A2 nr. 5)

 

ROELOF IEDEMA       x         TRIJNTJE JELTEMA   

Geb.   20-04-1857 te Anjum    Geb.   17-05-1856 te Hallum

Overl. 25-01-1923 te Burum    Overl. 03-04-1930 te Munnikezijl

Datum huwelijk: 11-05-1889

Kinderen:

 

l. HENDRIK IEDEMA x Aaltje Boersma (Zie Blad A32)

   Geb.   29-10-1890 te Driesum

   Overl. 18-12-1939 te Munnikezijl

 

2. HARKE IEDEMA x Jantina Fekkes (Zie Blad A37)

   Geb.   11-04-1892 te Driesum

   Overl. 13-10-1956 te Groningen

 

3. ANTJE IEDEMA

   Geb.   03-02-1898 te Munnikezijl

   Overl. 04-07-1898 te Munnikezijl

 

 

 

 

 

 

BLAD A32 (zie Blad A31 nr. 1)

 

HENDRIK IEDEMA                   AALTJE BOERSMA

Geb.   29-10-1890 te Driesum       Geb.   09-03-1912 te Grootegast

Overl. 18-12-1939 te Munnikezijl   Overl. 19-02-1985 te Delfzijl

Datum huwelijk: 22-02-1936

Kinderen:

 

l. TJIPKE IEDEMA

   Geb.   29-10-1932 te Groningen

   Overl. 22-06-1982 te Appingedam

 

2. TRIJNTJE IEDEMA x Cornelis Verbeek

   Geb.   18-03-1937 te Munnikezijl

 

3. ROELOF HARKE IEDEMA              x Margien Nijenhuis (zie Blad A33)

                                    x Gerredina W. Franke

   Geb.   24-05-1938 te Munnikezijl

   Overl. 02-05-2006 te Delfzijl

 

4. ANNE IEDEMA x Jannie Gnirrep     (zie Blad A36)    

   Geb. 10-07-1939 te Munnike­zijl

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum Cornelis Verbeek: 25-09-1938

       Datum huwelijk: 10-05-1958

       Kinderen:

       Hendrik    Geb. 02-07-1959

       Cornelis   Geb. 25-11-1960

       Rob        Geb. 11-04-1962

       Alice      Geb. 05-10-1967

                                                              

 

 

 

BLAD A33 (zie Blad A32 nr. 3)

 

ROELOF HARKE IEDEMA       x       MARGIEN NIJENHUIS

Geb.   24-05-1938 te Munnikezijl  Geb.   02-03-1938 te Emmen                    

Overl. 02-05-2006 te Delfzijl

Datum huwelijk: 15-06-1957 (Huwelijk ontbonden)

Kinderen:

 

 

1. ALBERT IEDEMA x Alida Christina Maria v.d.Tol  (zie Blad A34)

   Geb.   21-05-1960 te Amsterdam

 

2. JAN HENDRIK IEDEMA x Margrietje Anje Nubé  (zie Blad A35)

   Geb.   08-11-1961 te Amsterdam

  

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD A33a

 

Tweede huwelijk van Roelof Harke Iedema

 

ROELOF HARKE IEDEMA               GERREDINA WILLEMINA FRANKE

Geb.    24-05-1938 te Munnikezijl   Geb.  27-05-1951 te Ede

Overl.  02-05-2006 te Delfzijl

Datum huwelijk: 14-11-1980

Kinderen:

 

3. ELISABETH JOHANNA IEDEMA x Kanwaljeed Binder Singh

   Geb.   24-11-1980 te Alkmaar

 

4. ROELOF SEBASTIAAN IEDEMA (Zie Blad A33a)

   Geb.   09-03-1982 te Waarland

 

5. FREDERIK HENDRIK IEDEMA

   Geb.   31-01-1985 te Delfzijl

 

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb.datum Kanwaljeed Binder Singh: 14-11-1980

       Datum huwelijk:  15-07-2011

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Blad A33a (zie Blad A33 nr. 4)

 

ROELOF SEBASTIAAN IEDEMA   x   SOPHIA JUANITA NATHALIA KRIKKE

Geb. 09-03-1982 te Waarland    Geb. 04-08-1990 te Groningen

Datum huwelijk: 29-08-2011

                                                                                                                                    

 

  

 

 

Blad A34 (zie Blad A33 nr. 1)

 

ALBERT IEDEMA          x        ALIDA CHRISTINA MARIA VAN DER TOL

Geb.   21-05-1960 te Amsterdam  Geb.    25-01-1963 te Schiedam

Datum huwelijk: 23-08-1991

Kinderen:

 

1. ALEXANDRA FRANCINE DOMINIQUE IEDEMA

   Geb.   05-01-1995 te s'Hertogenbosch

 

2. FREDERIQUE JOANNE DOROTHE IEDEMA

   Geb.   22-02-1997 te Rotterdam

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD A35 (zie Blad A33 nr. 2)

 

JAN HENDRIK IEDEMA         x     MARGRIETJE ANJE NUBE

Geb.   08-11-1961 te Amsterdam   Geb.   21-06-1961 te Den Andel 

Datum huwelijk: 31-08-1984 (Huwelijk ontbonden)

Kinderen:

 

1. PETER IEDEMA

   Geb.   19-01-1988 te Amsterdam

 

2. MARJAN IEDEMA  x   Toon Smolders

   Geb.   22-02-1989 te Lelystad

 

3. DORIEN IEDEMA  x  Dang Long Zwaan

   Geb.   29-12-1992 te Lelystad

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum T. Smolders: 22-12-1989

       Relatie: Samenwonend

       Kind:

       Tomy Smolders  Geb. 27-07-2011

 

Nr. 3: Geb.datum Dang Long Zwaan:  17-03-1991

       Relatie: Samenwonend per 01-12-2010

       Kind:

       Jason Pham Zwaan  Geb. 02-01-2012

  

 

                                                             

 

 

BLAD A36 (zie Blad A32 nr. 4)

 

ANNE IEDEMA            x          JANNIE GNIRRIP

Geb. 10-07-1939 te Munnikezijl    Geb. 21-04-1943 te Amsterdam

Datum huwelijk: 12-08-1966

Kinderen:

 

1. THALIA DIANA IEDEMA

   Geb.   08-06-1967 te Amsterdam

 

2. MIKE ERWIN IEDEMA

   Geb.   02-12-1970 te Amsterdam

  

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD A37 (zie Blad A31 nr. 2)

 

HARKE IEDEMA      x  JANTINA FEKKES

Geb.   11-04-1892    Geb.   24-08-1891 te Veendam

Overl. 13-10-1956    Overl. 12-12-1982 te Groningen

Datum huwelijk: 01-11-1923

Geen kinderen.