Bijgewerkt op 16 april 2023

 

HOOFDSTUK B.   (Sluit aan op bladzijde 4 van Hoofdstuk A)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD B1  (Zie Hoofdstuk A blz. 4)

 

JAN-PIETERS IEDEMA††††† x††††††† TRIJNTJE VAN DIJK

Geb.   26-03-1797 te Engwierum   Geb.   07-08-1792 te Kollum

Overl. 13-12-1863 te Anjum       Overl. 27-11-1831 te Engwierum

Datum huwelijk: 15-06-1819

Kinderen:

                    

1. ELISABETH IEDEMA

   Geb.   19-09-1819 te Morra

   Overl. 03-06-1829 te Engwierum

 

2. BRANT IEDEMA

   Geb.   10-09-1821 te Morra

   Overl. 29-04-1826 te Engwierum

 

3. ANKJE IEDEMA

   Geb.   30-05-1824 te Engwierum

   Overl. 20-04-1830 te Engwierum

 

4. BRANT IEDEMA x Doetje Weidenaar (zie Blad B2)

   Geb.   22-08-1827 te Engwierum

   Overl. 16-06-1903 te Anjum

 

5. LYSBETH IEDEMA x Lolke A. Visser

   Geb.   10-07-1830 te Engwierum

   Overl. 12-12-1918 te Westergeest

 

 

Notities:

 

Nr. 5: Geb.datum L.A. Visser: 10-11-1834

       Datum huwelijk: 20-05-1869

       (L.A. Visser was weduwnaar van Antje Sekema)

       Kinderen:

       Alle L.   Geb. 20-02-1865 (uit 1e huwelijk van L.A. Visser)

       Trijntje  Geb. 16-06-1870

       Baukje    Geb. 29-07-1872

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD B1a

 

Tweede huwelijk van Jan-Pieters Iedema

                                                                       

JAN-PIETERS IEDEMA ††††† x††††††† IEBELTJE JANNEMA

Geb.   26-03-1797 te Engwierum    Geb.   03-12-1809 te Oudwoude

Overl. 13-12-1863 te Anjum        Overl. 14-08-1860 te Lioessens

Datum huwelijk: 21-06-1832

Kinderen:

 

6.  PIETERKJE IEDEMA x Klaas J. Riemersma

    Geb.   06-08-1833 te Engwierum

    Overl. 28-03-1871 te Niawier

 

7.  MARTEN IEDEMA x Pietje J. Hiemstra (zie Blad B3)

    Geb.   23-12-1834 te Engwierum

    Overl. 27-09-1910 te Morra

 

8.  TRIJNTJE IEDEMA x Jan H. Schuilenberg

    Geb.   31-10-1837 te Lioessens

    Overl. 23-08-1913 te Ulrum

 

9.  JETSKE IEDEMA x Johannes Levey

    Geb.   03-10-1840 te Lioessens

    Overl. 07-06-1872 te Morra

 

10. HARKE IEDEMA x Japke P. Boersma (zie Blad B5)

    Geb.   05-10-1843 te Lioessens

    Overl. 10-10-1899 te Grand Rapids (Am.)

 

11. KLAASKE IEDEMA

    Geb.   16-04-1847 te Lioessens

    Overl. 10-10-1847 te Lioessens                          

 

l2. KLAAS IEDEMA

    Geb.   05-12-1848 te Lioessens

    Overl. 02-08-1866 te Anjum

 

 

Notities:                          

 

Nr. 6: Geb.datum Kl.J. Riemersma: 18-02-1832

       Datum huwelijk: 10-05-1862

       Kinderen:

       Jan      Geb. 14-09-1862

       Pieter Geb. 26-11-1864

       Jacob †† Geb. 22-04-1868

       Antje  Geb. 28-01-1870

 

Nr. 8: Geb.datum J.H. Schuilenberg: 26-09-1837     

       Datum huwelijk: 13-02-1864        

       Kinderen:                            

       Jan    Geb. 25-01-1867

       Jan    Geb. 23-07-1869

       Arend  Geb. 06-01-1873

      

Nr. 9: Geb.datum J. Levey: 14-03-1842

       Datum huwelijk: 17-05-1866   

       Kinderen:

       Gerrit  Geb. 27-07-1867

       Jan     Geb. 28-10-1869

 

                   

 

                                                                                                                                   

BLAD B2 (zie Blad B1)                                

 

BRANT IEDEMA    †††††† x   ††††† DOETJE WEIDENAAR

Geb.   22-08-1827 te Morra       Geb.   05-06-1825 te Anjum

Overl. 16-06-1903 te Engwierum   Overl. 17-07-1919 te Anjum

Datum huwelijk: 15-05-1851

Kinderen:

 

1. JAN IEDEMA x Saapke Dijkstra  

   Geb.   04-01-1852 te Anjum 

   Overl. 03-03-1903 te Anjum     

 

2. JOUKJE IEDEMA x Jacob Haayema/Meindert Terpstra

   Geb.   18-10-1855 te Anjum

   Overl. 16-06-1911 te EE

 

3. TRIJNTJE IEDEMA

   Geb.   16-01-1862 te Lioessens

   Overl. 22-01-1862 te Lioessens

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Saapke Dijkstra: 11-11-1853

       Datum huwelijk: 18-05-1878

       Waarschijnlijk geen kinderen

 

Nr. 2: Geb.datum J. Haayema: 01-03-1851

       Datum huwelijk: 23-10-1875

       Kinderen:

       Doetje  Geb. 12-01-1876

       Klaas   Geb. 10-06-1877

       Saapke  Geb. 30-05-1880      

       Brant   Geb. 12-07-1882

       Ymkje   Geb. 15-07-1885

       Jantje  Geb. 05-10-1887

       Willem  Geb. 12-04-1890

                 

       Geb.datum M. Terpstra: 18-09-1844

       Datum huwelijk: 03-09-1892

       Kind:

       Aukje   Geb. 07-06-1894

 

 

 

 

BLAD B3 (Zie Blad B1)

 

MARTEN IEDEMA    ††††† x  †††††† PIETJE J. HIEMSTRA

Geb.   23-12-1834 te Engwierum   Geb.   10-06-1834 te Ternaard

Overl. 27-07-1910 te Morra       Overl. 16-07-1908 te Morra

Datum huwelijk: 19-05-1859

Kinderen:

 

l. JAN IEDEMA x Trijntje van Dijk (zie Blad B4)

   Geb.   17-06-1867 te Lioessens

   Overl. 27-03-1906 te Leeuwarden 

 

2. IEBELTJE IEDEMA x Lubbert Halbersma

   Geb.   21-08-1868 te Lioessens   

   Overl. 29-11-1934 te Wisconsin (V.S.)

 

3. NANNE IEDEMA x Trijntje Sijtsma (zie Blad B8)

   Geb.   28-05-1871 te Lioessens

   Overl. 13-11-1955 te Leeuwarden

 

4. FROUKJE IEDEMA x Wijbren de Jong

   Geb.   16-09-1872 te Lioessens

   Overl. 05-05-1951 te Anjum

 

5. JANTJE IEDEMA x Gerrit Walsma

   Geb.   30-10-1874 te Lioessens

   Overl. 09-01-1942 te Nes? (W.D.)

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum L. Halbersma: 15-09-1864

       Datum huwelijk: 17-05-1890

       Kinderen:

       Halbe           Geb. 31-07-1891 

       Marten          Geb. 15-01-1893

       Pietje          Geb. 16-11-1894

       Luitzen         Geb. 22-03-1897

       Froukje         Geb. 12-11-1899

       Jan             Geb. 25-03-1902

       Lutske (Lizzie) Geb. 30-07-1904

 

Nr. 4: Geb.datum W. de Jong: 24-04-1867          

       Datum huwelijk: 18-05-1894               

       Kinderen:

       Taeke   Geb. 16-07-1895

       Marten  Geb. 24-10-1896

       Riemke††† Geb. 23-04-1899

       Pieter    Geb. 03-03-1901

       Antje     Geb. 13-05-1903

       Pietje    Geb. 25-06-1905

       Iebeltje  Geb. 03-10-1911         

       Bote      Geb. 22-10-1913

       Jan       Geb. 07-09-1915

                                                 

Nr. 5: Geb.datum G. Walsma: 04-10-1871

       Datum huwelijk: 14-05-1898

       Kinderen:

       Durk      Geb. 02-06-1899

       Pietje    Geb. 28-07-1900             

                                                                                               

 

 

 

BLAD B4 (zie Blad B3)

 

JAN IEDEMA         †† x†††††††††† TRIJNTJE VAN DIJK

Geb.   17-06-1867 te Lioessens    Geb.   10-04-1869 te Anjum

Overl. 27-03-1906 te Leeuwarden   Overl. 08-11-1948 te Ee

Datum huwelijk: 16-05-1891

Kinderen:

 

1. SIJTSKE IEDEMA x Jan Postmus

   Geb.   23-02-1892 te Morra

   Overl. 17-04-1967 te Minnertsga

 

2. MARTEN IEDEMA x Geertje Huizinga (zie Blad B9)

   Geb.   01-02-1894 te Morra

   Overl. 23-12-1952 te Leeuwarden

 

3. JOHANNES IEDEMA  x Trijntje Visser

††††††††††††††††††† x Hilda v.d. Schaaf(zie Blad B11)

   Geb.   26-09-1895 te Morra             

   Overl. 18-04-1969 te New Glasgow, Nova Scotia (Canada)

 

4. PIETER IEDEMA x Froukje Visser (zie Blad B16)

   Geb.   20-06-1900 te Anjum

   Overl. 14-02-1971 te Drachten

 

5. NANNE IEDEMA x Foekje Bosch (zie Blad B28)

   Geb.   22-01-1905 te Anjum

   Overl. 16-01-1988 te Zuidhorn

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum J. Postmus: 14-11-1890

†††††† Datum huwelijk: 22-05-1915

†††††† Kinderen:

†††††† Trijntje†††††† Geb. 09-06-1916

†††††† Durk Ouwe††††† Geb. 08-06-1918

†††††† Jan†††††††† †††Geb. 13-09-1919

†††††† Hielke†††††††† Geb. 14-05-1921

†††††† Doetje†††††††† Geb. 19-10-1922

†††††† Marte††††††††† Geb. 19-07-1925

†††††† Jantje†††††††† Geb. 27-02-1927

†††††† Ietje††††††††† Geb. 15-01-1931

†††††† Ouwe†††††††††† Geb. 22-01-1933

†††††† Johannes†††††† Geb. 17-10-1938

 

 

 

Notities:

 

Na het overlijden van Jan Iedema in 1906 hertrouwde Trijntje

van Dijk op 22 februari 1908 met Pieter A. Boersma, weduwnaar

van Trijntje Stiemsma.

 

†††††† Kinderen:

       Anne      Geb. 08-05-1896

       Sijke     Geb. 09-09-1898

       Renze     Geb. 05-01-1901

       Grietie   Geb. 29-01-1904

       Hielke    Geb. 29-04-1906

 ††††† (Uit huwelijk Pieter Boersma en Trijntje Stiemsma)

††††††

†††††† Kind:

       Ietje     Geb. 07-06-1910

†††††† (Uit huwelijk Pieter Boersma en Trijntje van Dijk)

 

 

                   

 

 

BLAD B5 (zie Blad B1)

 

HARKE IEDEMA†††††††††† x†††††††† JAPKE (JENNY) P. BOERSMA 

Geb.05-10-1843 te Lioessens††† Geb.08-09-1844 te Metslawier

Overl.10-10-1899 te Grand Rapids Overl.13-02-1904 te Grand Rapids

Datum huwelijk: 20-05-1869

Kinderen:

 

1. JAN (JOHN) IEDEMA x Elisabeth Elsinga (zie Blad B6)

   Geb.   28-03-1871 te Morra

   Overl. 26-10-1959 te Grand Rapids (Am.)

 

2. LYSBETH (ELISABETH) IEDEMA x Jacobus Ruster

   Geb.   30-09-1873 te Morra 

   Overl. 28-06-1953 te Grand Rapids (Am.)

 

3. IEBELTJE (EVA) IEDEMA x Thomas Groelsema

   Geb.   01-09-1876 te Morra

   Overl. 01-07-1966 te Grand Rapids (Am.)

 

4. PIETER (PETER) IEDEMA x Jessie Keizer (zie Blad B7)

   Geb.   18-11-1881 te Morra

   Overl. 04-11-1960 te Borculo MI (Am.)

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum J. Ruster: 20-01-1868

       Datum huwelijk: 14-03-1895

       Kinderen:

       Jenny      Geb. 20-03-1896

       Sam        Geb. 16-11-1897

       Harry      Geb. 24-08-1899

       Marinus  Geb. 05-08-1901

       Cornelia   Geb. 05-09-1903

       Connie     Geb. 10-09-1905

       Evelyn     Geb. 04-07-1908

       Nellie     Geb. 18-05-1911

       John       Geb. 04-07-1914

    †† Pearl J.   Geb. 22-01-1919

 

Nr. 3: Geb.datum T. Groelsema: 04-07-1871

       Datum huwelijk: NN

       Kinderen:

       Elizabeth  Geb.  28-10-1901

       Jennie     Geb...-..-1904

       Catherine  Geb.  ..-..-1907

       Harry      Geb.  05-05-1908

       Martha   Geb...-..-1911

       John       Geb.19-06-1913

 

 

 

 

 

                                                                       

BLAD B6 (zie Blad B5)

 

JAN (JOHN) IEDEMA  †††††† †††† ††ELISABETH (LIZZIE) ELZINGA

Geb.   28-03-1871 te Morra         Geb.    .. - .. -1869 te Amerika

Overl. 26-10-1959 te Grand Rapids  Overl.  11-06-1953 te Kent Michigan

Datum huwelijk: 14-03-1895

Kinderen:

 

1. DELLA IEDEMA x Frank Walters

   Geb.   24-11-1896 te Ottawa City (Am.)

   Overl. 08-09-1982 te Ottawa City (Am.)

 

2. HARRY IEDEMA        

   Geb.   14-09-1898 te Ottawa City (Am.)

   Overl. 07-10-1987 te Zeeland, Ottawa Co. (Am.)

 

3. JENNIE IEDEMA x Harry (Gerben) Petroelje

   Geb.   18-08-1900 te Ottawa City (Am.)

   Overl. 01-06-1986 te Zeeland, Ottawa (Am.)

 

4. GERRIT IEDEMAxJeanette (Janet) Meensen††††† (Zie Blad B6a)

   Geb.   17-04-1903 te Ottawa City (Am.)

   Overl. 04-10-1993 te Holland, Ottawa (Am.)

 

5. PETER IEDEMA†† xArrietta T. Idema†††††††††††† (Zie Blad B6b)

   Geb.   30-07-1907 te Ottawa City (Am.)†††††††††

   Overl. 01-08-1997 te Grand Rapids Kant (Am.)

 

6. ANNA IEDEMA x Ben Snoeyink/Ernest John Mingerink (2de huw.)

   Geb.   05-02-1911 te Ottawa City (Am.)

   Overl. 18-08-1985 te Kentwood, Kent Co (Am.)

 

 

Notities:  

 

Nr. 1: Geb.datum Frank Walters: 01-05-1894

       Datum huwelijk: 25-06-1924

       Kinderen:

       Dennis  Geb.jaar: 1925  

†††††† Wilma†† Geb.jaar: 1928

     HaroldGeb.jaar: 1930

  †††† Jean††† Geb.jaar: 1932

†††††† Henry†† Geb.jaar: 1934

†††††† Jason   Geb.jaar: 1936    

       Floyd   Geb.jaar: 1940 

       

Nr. 2: Ongehuwd.

 

Nr. 3: Geb.datum Harry Petroelje: 05-11-1895

       Datum huwelijk: NN

       Kinderen:

       Peter     Geb.jaar: 1922 (23-06)  

       Wilma     Geb.jaar: 1924  

       Anna      Geb.jaar: 1925 (09-07)

       Joan      Geb.jaar: 1926 

       Gordon    Geb.jaar: 1929 (21-07)

       Arthur    Geb.jaar: 1931

       John      Geb.jaar: 1933

       Doris     Geb.jaar: 1936

       Vivian    Geb.jaar: 1937 (04-02)

       Elmer     Geb.jaar: 1939 (12-10)

       Janice††† Geb.jaar1943

†††††† Ruth      Geb.jaar: 1944 

       Allen     Geb.jaar: 1948

 

Nr. 5: Ongehuwd

 

Nr. 6: Geb.datum Ben Snoeyink: 21-12-1907

       Datum huwelijk: NN

       Kinderen:

       Arlene      Geb.jaar: 1931  

       Lois Ann      Geb.jaar: 1933

       Roger Harris  Geb.jaar: 1935 

       Charlette B   Geb.jaar: 1939

       Vernon      Geb.jaar: 1941   

       Gerald      Geb.jaar: 1943   

       Ben       ††  Geb.jaar: 1945   

       Nancy       Geb.jaar:NN  

 

 

_____________________________________________________________ 

 

BLAD B6a (Zie Blad B6 nr. 4)

 

GERRIT IEDEMA†††† x†† JEANETTE (JANET) MEENSEN

Geb.†† 17-04-1903†††† Geb.†† 29-05-1907 te Amerika††

Overl. 04-10-1989†††† Overl. 14-08-1999 te Zeeland Michigan (Am)

Datum huwelijk: NN

Kinderen:

 

1. ELLEEN IEDEMAxJulius (Juke) Johnson

†† Geb.†† 16-06-1926 te Amerika

†† Overl. 18-05-2003 te Holland Ottawa (Am)

 

2. RITA KAYE IEDEMAxMelvin M. Scholten

†† Geb.†† ..-01-1937 te Amerika

 

 

Notities:

 

Nr. 1:

Geb.datum Julius Johnson: 03-05-1927

Datum huwelijk: 07-03-1953

Kind:

 

1. John Evan (Johnny)

†† Geb.†† 26-04-1963 te Zeeland Ottawa Co

†† Overl. 21-08-2010 te Grant Newaygo Co

 

 

Nr. 2:

Geb.datum Melvin Scholten: ..-07-1936

Datum huwelijk: NN

Kind:

 

1.Alan J. Scholten

††† Geb. ..-10-1958

 

_____________________________________________________________________________

 

BLAD B6b(Zie Blad B6 nr. 5)

 

PETER IEDEMA††† x††† ARRETTA (ARRIETTA) T. IDEMA

Geb.†† 30-07-1907††† Geb.†† 16-12-1910 te Indiana (Am)

Overl. 01-08-1997††† Overl. 31-08-1994 te Kent Michigan (Am)

Datum huwelijk: NN

Kinderen:

 

1. WARREN JOHN IEDEMA

†† Geb.jaar: 1930

 

2. MARILYN J. IEDEMA

†† Geb.jaar: 1935

 

3. RONALD A. IEDEMA

†† Geb.jaar: 1938

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLAD B7 (zie Blad B5)

 

PIETER (PETER) IEDEMA††††† x†††† JESSIE KEIZER

Geb.   18-11-1881 te Morra       Geb.    05-10-1885 te Ottawa (Am.)

Overl. 04-11-1960 te Borculo MI  Overl.  29-05-1968 te Zeeland, Ottawa

Datum huwelijk: NN

Geen kinderen

 

 

                                                                       

 

 

BLAD B8 (zie Blad B3)

 

NANNE IEDEMA     ††††x††††††††† TRIJNTJE SIJTSMA

Geb.   28-05-1871 te Lioessens  Geb.   01-10-1870 te Nes (WD)

Overl. 13-11-1955 te Leeuwarden   Overl. 13-10-1953 te Lioessens

Datum huwelijk: 12-05-1894

Kinderen:

 

1. MARTEN IEDEMA x Antje Jansma (zie Blad B32)

   Geb.   10-03-1895 te Lioessens

   Overl. 10-10-1961 te Zaandam

 

2. GRIETJE IEDEMA x Anne M. Kuipers

   Geb.   20-04-1898 te Lioessens

   Overl. 18-11-1992 te Leeuwarden

 

3. FOLKERT IEDEMA x Trijntje Gaasterland (zie Blad B34)

   Geb.   20-02-1903 te Lioessens

   Overl. 19-03-1999 te Amsterdam

 

4. JAN IEDEMA x Japke van Zalen (zie Blad B38)

   Geb.   19-11-1907 te Lioessens

   Overl. 30-09-1974 te Lioessens

 

 

Notities:

 

Nr.2: Geb.datum A.Kuipers: 02-12-1898 

      Datum huwelijk: 30-12-1928

      Kinderen:

      Menze    Geb. 19-01-1927        

      Trijntje Geb. 30-12-1929

 

 

 

 

 

BLAD B9 (zie Blad B4)

 

MARTEN IEDEMA    ††††† x††††††††† GEERTJE HUIZINGA

Geb.   01-02-1894 te Morra  ††††† Geb.   05-03-1896 te Ee

Overl. 23-12-1952 te Leeuwarden Overl. 17-09-1986 te Ee

Datum huwelijk: 20-05-1920

Kinderen:

 

1. TETJE IEDEMA

   Geb.   04-11-1921 te Wetsens

   Overl. 07-05-2011 te Dokkum

 

2. JAN IEDEMA

   Geb.   20-06-1923 te Ee

   Overl. 28-02-1996 te Metslawier

 

3. ANDRIES IEDEMA x Aafke Fokkema (zie Blad B10)

   Geb.   09-09-1925 te Ee

   Overl. 30-03-2002 te Metslawier

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Ongehuwd

Nr. 2: Ongehuwd

 

 

                                                   

                                               

 

BLAD B10 (zie Blad B9)

 

ANDRIES IEDEMA   ††††† x††††††††† AAFKE FOKKEMA

Geb.   09-09-1925 te Ee  †††††††† Geb.   17-09-1923 te Anjum

Overl. 30-03-2002 te Metslawier   Overl. 21-05-2002 te Dokkum

Datum huwelijk: 10-11-1955

Geen kinderen.

 

 

 

 

 

BLAD B11 (zie Blad B4)

                                                             

JOHANNES IEDEMA  ††††††† x†††††††† TRIJNTJE VISSER

Geb.   26-09-1895 te Morra     ††† Geb.   10-04-1898 te Niawier

Overl. 18-04-1969 te New Glasgow   Overl. 14-08-1929 te Niawier

Datum huwelijk: 12-10-1922

Kinderen:

 

1. ANTJE IEDEMA x Jan Atsma

   Geb.   11-01-1924 te Niawier

   Overl. 21-05-2008 te Amsterdam  

 

2. TRIJNTJE IEDEMA x Jan Kamstra

   Geb.   27-11-1925 te Niawier

   Overl. 16-12-2016 te Leeuwarden

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum J. Atsma: 26-03-1922

     Datum huwelijk: 15-12-1948

       Kinderen:

       Ieke-Jan         Geb. 13-05-1949

       Johannes-Pieter  Geb. 28-10-1956

       Nynke-Hilda      Geb. 11-02-1962!

       Jan-Herman       Geb. 11-02-1962!

     

Nr. 2: Geb.datum J. Kamstra: 22-04-1923

       Datum huwelijk: 15-09-1954

       Kinderen:

       Jan    Geb. 05-05-1957

       Nynke  Geb. NN

                       

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD B11a

 

Tweede huwelijk van Johannes Iedema

 

JOHANNES IEDEMA  ††††††† x††††††† HILDA V.D. SCHAAF

Geb.†† 26-09-1895 te Morra        Geb.   03-07-1906 te Bakkeveen

Overl. 18-04-1969 te New Glasgow  Overl. 13-04-1990 te Bramptom

††††††††††††††††††††††††††††††††† (Ont.) Canada

Datum huwelijk: 22-03-1934†††††††

Kinderen:

 

3. AALTJE IEDEMA  x  Cornelis Jan Bood

   Geb.   25-08-1930 te Wijnjewoude

   (Dochter uit eerdere relatie Hilda v.d. Schaaf)

 

4. JAN IEDEMA x Klaasje  van de Kemp (zie Blad B12)

   Geb.   10-11-1934 te Niawier

   Overl. 26-03-2010 te Strathroy (Ont.) Canada

 

5. HILBERT IEDEMA                             

   Geb.   08-02-1936 te Niawier

                                  

6. MARTEN IEDEMA x Rita de Boer (zie Blad B13)

   Geb.   06-07-1938 te Niawier    

 

7. TJITSKE IEDEMA x Arie Leendert v. Spronsen/Klaas Jonkman

   Geb.   04-12-1939 te Niawier   

 

8. PIETER IEDEMA                          

   Geb.   16-03-1942 te Niawier

   Overl. 25-09-1946 te Niawier

 

9. HERMAN IEDEMA

   Geb.   17-07-1944 te Niawier

 Overl. 07-12-2015 te Kaladar, Ont., Canada

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb.datum C.J. Bood:  NN

       Datum huwelijk: 24-04-1961

       Kinderen:

       Nico          Geb. ..-..-1962

       Robert Paul   Geb. 20-08-1964

       Alex          Geb. 17-02-1968

 

Nr. 5: Ongehuwd

 

Nr. 7: Geb.datum A.L. van Spronsen: 21-06-1935

       Datum huwelijk: 16-09-1961

       (Huwelijk op 07-11-1991 ontbonden)

       Kinderen:

       Hilda     Geb. 16-05-1964

       Klazina   Geb. 04-01-1967

       Arthur    Geb. 23-06-1970

 

       Geb.datum K. Jonkman: 24-05-1942

       Datum huwelijk: 30-11-1991

 

Nr. 9: Ongehuwd

 

 

 

_______________________________________________________________________________

 

BLAD B12 (zie Blad B11)

 

JAN IEDEMA          ††† x††††††† KLAASJE VAN DE KEMP

Geb.   10-11-1934 te Niawier  †† Geb. 29-01-1937 te Voorthuizen

Overl. 26-03-2010 te Strathroy

Datum huwelijk: 26-05-1978

Kinderen:

 

1. ELISABETH IEDEMA

   Geb.   30-03-1979 te Strathroy (Ont.) Canada

 

2. PETER IEDEMAxStephanie Yvonne Martell(zie Blad B12a)

   Geb.   27-04-1980 te Strathroy (Ont.) Canada

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

BLAD B12a (Zie Blad B12)

 

PETER IEDEMA†††††††††† x††††††††† STEPHANIE YVONNE MARTELL

Geb. 27-04-1980 te Strathroy††††† Geb. 14-02-1992 te Fredericton,

(Ont.) Canada†††††††††††††††††††† (New Brunswick), Canada

Datum huwelijk:13-06-2015

 

________________________________________________________________________________  

 

 

BLAD B13 (zie Blad B11)

 

MARTEN IEDEMA    †††† x†††††††† RITA DE BOER

Geb.   06-07-1938 te Niawier    Geb.   24-01-1935 te Zeist

††††††††††††††††††††††††††††††† Overl. 18-11-2012 te Hamilton

Datum huwelijk: 10-10-1970††††† (Ont.) Canada

Geen kinderen.

 

 

 

 

BLAD B14 (reserve)

 

 

BLAD B15 (reserve) 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD B16 (zie Blad B4)

 

PIETER IEDEMA    †† ††††††††† FROUKJE VISSER

Geb.   20-06-1900 te Anjum  ††† Geb.   21-09-1900 te Paesens

Overl. 14-02-1971 te Drachten   Overl. 15-12-1986 te Dokkum

Datum huwelijk: 02-06-1927

Kinderen:

 

1. ANTJE IEDEMA x Gerrit Zandbergen

   Geb.   03-03-1928 te Paesens

   Overl. 08-07-2012 te Exeter (Canada)

 

2. TRIJNTJE IEDEMA x Sijbren Sijtsma

   Geb.   01-07-1929 te Paesens

 Overl. 05-12-2018 te Oosterwolde

 

3. JAN IEDEMA x Lolkje R. Visser (zie Blad B17)

   Geb.   08-11-1930 te Paesens

 

4. MINNE IEDEMA x Antje de Vries

   Geb.   25-02-1933 te Paesens (zie Blad B22)

 Overl. 10-10-2018 te Metslawier

 

5. DIEUWKE IEDEMA x Heerke Cuperus

   Geb.   01-10-1936 te Paesens

 Overl. 14-04-2010 te Lunteren

 

6. MARTEN IEDEMA x Evelien Leigraaf (zie Blad B25)

   Geb.   10-01-1940 te Moddergat

   Overl. 25-04-2004 te Blaricum

   

7. DIRKJE IEDEMA x Joop Nagtegaal

   Geb.   18-11-1945 te Moddergat

   

 

Notities:

 

Nr. 1: GeŽmigreerd naar Canada (1954)

       Geb.datum G. Zandbergen: 05-09-1926

       Datum huwelijk: 16-02-1952

       Kinderen:

       Frances Margaret   Geb. 05-01-1955

       Frieda Diana       Geb. 01-08-1956

       Shirley Joan       Geb. 07-07-1957

       Theresa Andrea     Geb. 21-09-1959

       Ronald Kelvin      Geb. 23-03-1964

 

Nr. 2: Geb.datum S. Sijtsma: 04-03-1927

       Datum huwelijk: 14-04-1955

       Kinderen:

       Froukje   Geb. 22-04-1956

       Dirk      Geb. 11-12-1959

 

Nr. 5: Geb.datum H. Cuperus: 10-11-1935

       Datum huwelijk: 05-04-1963

       Kinderen:

       Ronald   Geb. 11-01-1964

       Marcel   Geb. 12-12-1967

       Ilona    Geb. 11-05-1973

       Jeroen   Geb. 11-05-1973

 

Nr. 7: Geb.datum J. Nagtegaal: 28-08-1941

       Datum huwelijk: 19-09-1969

       Kinderen:

       Ralf                Geb. 31-07-1970

       Ingeborg-Margareta  Geb. 10-05-1974

 

 

 

 

 

BLAD B17 (zie Blad B16)

 

JAN IEDEMA           x†††††††† LOLKJE R. VISSER

Geb.   08-11-1930 te Paesens   Geb.   17-03-1932 te Paesens

Datum huwelijk: 20-04-1955

Kinderen:

 

1. MONTJE IEDEMA x Watze Teake Jan Roorda

   Geb.   19-08-1956 te Dokkum

 

2. FROUKJE IEDEMA x Oeds Jongsma

   Geb.   25-09-1957 te Dokkum

 

3. PIETER IEDEMA x Engelina A.M. Rodenburg (zie Blad B18)

   Geb.   22-04-1959 te Dokkum

 

4. DOUWE IEDEMA x Johanna de Jonge (zie Blad B19)

   Geb.   07-12-1960 te Dokkum

 

5. ANNIE IEDEMA x Robert Theo Huyzer

   Geb.   10-01-1962 te Dokkum

 

6. MINNE-MARTEN IEDEMA x Inge H. Dijkstra (zie Blad B20)

   Geb.   03-07-1963 te Dokkum

 

7. RICHARD PETER IEDEMA x Els Rozema (zie Blad B21)

   Geb.   28-04-1968 te Dokkum

  

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum W.T.J. Roorda: 06-10-1957

       Datum huwelijk: 06-06-1980

       Kinderen:

       Rik            Geb. 17-05-1983

       Niels Jan      Geb. 18-08-1984

       Loes Froukje   Geb. 23-12-1987

       Eva Magdalena  Geb. 11-05-1992

 

Nr. 2: Geb.datum O. Jongsma: 06-07-1958

       Datum huwelijk: 24-09-1982

       Kinderen:

       Richtje Janna       Geb. 06-09-1990

       Wilhelmina Sjoukje  Geb. 23-07-1992

       Arjan Wietze        Geb. 08-09-1995

 

Nr. 5: Geb.datum R.T. Huyzer: 04-10-1956

       Datum huwelijk: 05-06-1981

       Kinderen:

       Ellen Marianne  Geb. 25-07-1982

       Matthijs        Geb. 23-04-1984

       Karin Rianne    Geb. 29-02-1988

 

 

                                                                       

 

 

BLAD B18 (zie blad B17)

 

PIETER IEDEMA    ††† x††††††† ENGELINA ANNA MARIA RODENBURG

Geb.   22-04-1959 te Dokkum   Geb.   27-11-1958 te Groningen

Relatie: Samenlevingscontract

Kinderen:

 

1. MARITH ANNA IEDEMA

   Geb.   23-01-1989 te Groningen

   

2. JORAN MELLE IEDEMA

   Geb.   25-02-1993 te Amsterdam

 

 

 

 

 

 

BLAD B19 (zie Blad B17)

 

DOUWE IEDEMA     ††† x††††††† JOHANNA DE JONGE

Geb.   07-12-1960 te Dokkum   Geb. 16-01-1963 te Ruinerwold

Datum huwelijk: 21-12-1987

Kinderen:

 

1. JUDITH CHRISTINE IEDEMA

   Geb.   14-06-1989 te Groningen

 

2. EMMA LOUISE IEDEMA

   Geb.   02-09-1992 te Groningen

 

3. JOHAN FRISO IEDEMA

   Geb.   02-08-2000 te Groningen

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD B20 (zie Blad B17)

 

MINNE-MARTEN IEDEMA†††††† x††††† INGE HENDERIKA DIJKSTRA

Geb.   03-07-1963 te Dokkum      Geb.   13-05-1963 te Dokkum

Datum huwelijk: 05-10-1989

Kinderen:

 

1. ILSE CATHARINA IEDEMA

   Geb.   01-03-1991 te Drachten

  

2. MARWIN IEDEMA

   Geb.   17-12-1992 te Drachten

  

 

 

                                                      

 

 

Blad B21 (zie Blad B17)

 

RICHARD PETER IEDEMA†††† x†††† ELS ROZEMA

Geb.   28-04-1968 te Dokkum    Geb.   07-09-1972 te Leek

Datum huwelijk: 26 mei 2000

Kinderen:

 

1. JAN IEDEMA

    Geb.   24-07-2000 te Amsterdam

 

2. SANNE IEDEMA

    Geb.   25-06-2002 te Haarlem  

  

 

                                                                       

 

 

 

BLAD B22 7/4/3/7: 1 (zie Blad B16)

 

MINNE IEDEMA     ††† x†††††††††† ANTJE DE VRIES

Geb.   25-02-1933 te Paesens  †† Geb.   16-09-1934 te Nes (WD)

Overl. 10-10-2018 te MetslawierOverl. 27-05-2014 te Metslawier

Datum huwelijk: 06-11-1957††††

Kinderen:

 

1. PIETER IEDEMA x Jacoba Posthumus (zie Blad B23)

   Geb.   01-09-1959 te Dokkum

   Overl. 24-06-2009 te Leeuwarden

 

2. ANNE IEDEMA x Grietje v.d. Bij (zie Blad B24)

   Geb.   31-05-1963 te Dokkum

 

3. SJOERDJE IEDEMA x Simon Regnerus

   Geb.   03-07-1969 te Dokkum

  

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb.datum S. Regnerus: 09-05-1968

       Datum huwelijk 05-04-1991

       Kinderen:

       Rein    Geb. 26-11-1992

       Minne   Geb. 20-06-1995

       Anneke  Geb. 06-09-1999

 

 

 

 

                                                                       

 

BLAD B23 (zie Blad B22)

 

PIETER IEDEMA   ††††  x††††††† JACOBA POSTHUMUS

Geb.   01-09-1959 te Dokkum  ††† Geb. 20-02-1961 te Langelille

Overl. 24-06-2009 te Leeuwarden

Datum huwelijk: 21-06-1984

Kinderen:

 

1. xxxx IEDEMA

   Geb.   xx-xx-xxxx te xxxx

 

2. NIKKI IEDEMA

   Geb.   19-03-1988 te Warga

 

3. HETTE IEDEMA

   Geb.   24-03-1990 te Giekerk

 

 

 

                                                                       

 

 

BLAD B24 (zie Blad B22)

 

ANNE IEDEMA       †† x†††††††† GRIETJE VAN DER BIJ

Geb.   31-05-1963 te Dokkum    Geb.   24-05-1965 te Akkerwoude     

Datum huwelijk: 09-05-1986

Kinderen:

 

1. LUUK IEDEMA

   Geb.  01-05-1996 te Ede (Gld)

 

2. NIEK IEDEMA

   Geb.  13-11-2001 te Ede (Gld)

   

 

 

 

 

BLAD B25 (zie Blad B16)

 

MARTEN IEDEMA    †††† x†††††††† EVELIEN LEYGRAAFF

Geb.   10-01-1940 te Moddergat  Geb.   24-05-1946 te Den Haag

Overl. 25-04-2004 te Blaricum

Datum huwelijk: 17-05-1968 (Huwelijk ontbonden)

Kinderen:

 

1.  MARK-JEROEN IEDEMA x Cynthia S.A. Dekker (zie Blad B26)

    Geb.   22-08-1968 te Haarlem      

 

2.  CAROLIEN-LIET IEDEMA x Hendrikus Luterus van Uchelen

    Geb.   21-07-1970 te Haarlem

 

3.  TJERK-MARTEN IEDEMA x Alexis Salin (zie Blad B27)

    Geb.   22-11-1974 te Haarlem

  

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum Hendrikus L. van Uchelen: 30-04-1969 te Baarn

       Datum huwelijk: 18-06-1996

       Kind:

       Merel Evelyn   Geb. 21-08-1998

       Daan           Geb. 18-01-2001

 

 

 

 

 

                         

                             

BLAD B 26 (zie Blad B25)

 

MARK JEROEN IEDEMA†††† x†††† CYNTHIA SYLVIA ALEXANDRA DEKKER

Geb. 22-08-1968 te Haarlem   Geb. 23-01-1969 te Bussum

Datum huwelijk: 02-06-1997

Kinderen:

 

1. DAVE IEDEMA

   Geb. 21-03-1993 te Bussum

 

2. MATHILDA IEDEMA

   Geb. 09-11-1996 te Bussum

 

_________________________________________________________

 

 

BLAD B 27 (zie Blad 25)

 

TJERK-MARTEN IEDEMA †††† †††† ALEXIS SALIN

Geb.  22-11-1974 te Haarlem     Geb. 31-10-1977 te NN

Datum huwelijk: NN

Kind:

 

1. MILAN IEDEMA

   Geb.  28-09-2007 te Amsterdam

 

                                                        

 

BLAD B28 (zie Blad B4)

NANNE IEDEMA†††††††† x††††††† FOEKJE BOSCH

Geb.†† 22-01-1905 te Anjum††† Geb.†† 05-09-1911 te Hantumeruitburen

Overl. 16-01-1988 te Zuidhorn Overl. 08-08-2004 te Groningen

Datum huwelijk: 24-05-1934

Kinderen:

 

1. JAN IEDEMA x Thea Meijer (zie Blad B29)

   Geb.   03-07-1938 te Niawier

 

2. GRIETJE IEDEMA x Jochem v.d. Zaag

   Geb.   22-01-1940 te Niezijl

 

3. SYBE IEDEMA x Antje Kwant (zie Blad B30)

   Geb.   16-01-1942 te Niezijl

   

4. TRIJNTJE IEDEMA x Ubel Jelsma

   Geb.   29-07-1952 te Niezijl

 

5. FREDERIK IEDEMA x Tjitske M. Bouma (zie Blad B31)

   Geb.   07-07-1958 te Noordhorn 

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum J. v.d. Zaag: 08-02-1939

       Datum huwelijk: 16-07-1964

       Kinderen:

       Dirk     Geb. 12-05-1965

       Foekje   Geb. 30-03-1968                        

       Jantje   Geb. 12-03-1971

       Nanne    Geb. 24-11-1978

       Martine  Geb. 23-07-1982

 

Nr. 4: Geb.datum U. Jelsma: 18-09-1950

       Datum huwelijk: 27-10-1970

       Kinderen:

       Jeen     Geb. 14-04-1971

       Nanne    Geb. 01-05-1974

       Kirsten  Geb. 20-09-1981

 

 

 

                                                                       

 

 

BLAD B29 (Zie Blad B28)

 

JAN IEDEMA          x††††††††† THEA MEIJER

Geb.   03-07-1938 te Niawier   Geb.   30-11-1938 te Noordwijkerhout

Datum huwelijk: 10-12-1963 (Huwelijk ontbonden)

Kinderen:

 

1. ALIDA IEDEMA   x   Shannon F. Ooms

   Geb.   20-06-1964 te Leiden

 

2. LOESJE IEDEMA  x  Bart W.J.M. Oosterhout   

   Geb.   16-11-1965 te Leiden

 

3. MONA IEDEMA   x   Bryan S. Krieger 

   Geb.   13-10-1967 te Leiden

 

4. NANNE IEDEMA  x  Debby Crama    (Zie Blad B29a)

   Geb.   05-05-1970 te Leiden

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Shannon F. Ooms: 28-07-1959

       Datum huwelijk: 22-06-1994

       Kinderen:

       Sander   Geb.: 23-01-1994

       Jeroen   Geb.: 20-12-1995

 

Nr. 2: Geb.datum Bart W.J.M. Oosterhout: 19-09-1965

       Datum huwelijk:  04-05-2011

 

Nr. 3: Geb.datum Bryan S. Krieger: 06-07-1963

       Datum huwelijk: 17-02-2004

       Kinderen:

       Koen   Geb. 31-03-2004

       Dana   Geb. 31-03-2004

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD B29a (Zie Blad B29)

 

1e Relatie:

NANNE IEDEMA      x   †††† DEBBY CRAMA

Geb. 05-05-1970 te Leiden    Geb. 20-10-1969 te Leiderdorp

Relatie: Samenwonend (Relatie verbroken)

Kinderen:

 

1.  DENA MARIA IEDEMA

    Geb. 17-11-2008 te Leiderdorp

 

 

2e Relatie:

NANNE IEDEMA†††††††††† x††††††† JESSICA BOS

Geb.†† 05-05-1970 te Leiden†††† Geb. 22-08-1970 te Alkmaar†††

Overl. 11-06-2020 te Wassenaar

Datum huwelijk: 30-05-2013 (Huwelijk ontbonden)

 

2.KICK IEDEMA

††† Geb. 23-10-2013 te Alkmaar

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAD B30 (zie Blad B28)

 

SYBE IEDEMA         x††††††† ANTJE KWANT

Geb.   16-01-1942 Niezijl    Geb.   23-02-1944 te Groningen

Datum huwelijk: 22-02-1965

Kinderen:

 

1. NANNE IEDEMA      (Zie Blad B30a)

   Geb.   29-07-1965 te Groningen

 

2. JAN IEDEMA          (Zie Blad B30b)

   Geb.   04-11-1966 te Groningen

 

3. PIETERDINA IEDEMA  x  Ko Bekker

   Geb.  16-04-1968  te Groningen

 

4. FOEKJE IEDEMA   x   Johann Cornelis Weistra

   Geb.   10-12-1972 te Groningen

 

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb.datum Ko Bekker: 16-07-1965

       Relatie: samenwonend. (Relatie verbroken)

       Kinderen:

       Roy   Geb. 27-04-1990

       Lisa    Geb. 06-08-1992

       Kelly   Geb. 08-03-2002

 

Nr. 4: Geb.datum Johann C. Weistra: 11-05-1976

       Datum huwelijk: NN

       Kind:

       Noa     Geb. 20-12-2011

                                                                       

 

BLAD B30a  (zie Blad B30)

 

NANNE IEDEMA    ††††† x   †††† MENKE HEILIENA ROZEBOOM

Geb.  29-07-1965 te Groningen  Geb. 21-11-1974 te Monrovia (Lib.)

Relatie: Samenwonend

Kind:

 

1.  MELLE SYBE HENDRIK IEDEMA

     Geb.  13-08-2008 te Groningen

 

_____________________________________________________________________

 

BLAD B30b  (zie Blad B30)

 

JAN IEDEMA      ††††† x      ††† MARIKE BRENNINKMEIJER

Geb.  04-11-1966 te Groningen    Geb. 06-11-1980 te Groningen

Relatie: Samenwonend

Kinderen:

 

1. SAM OSCAR IEDEMA

   Geb.  14-10-2007 te Groningen

 

2. NINE MIA IEDEMA

   Geb.  07-12-2010 te Groningen

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

BLAD B31 (Zie Blad B28)

 

FREDERIK IEDEMA  †††††† x††††††† TJITSKE MARJANNA BOUMA

Geb.   07-07-1958 te Noordhorn   Geb.   28-01-1963 te Opeinde

Datum huwelijk: 30-12-1983

Kinderen:

 

1. SIETSKE GRIETJE IEDEMA

   Geb.   23-10-1984 te Grijpskerk

 

2. FOEKJE LIENEKE IEDEMA  x   Geert Jan Buiter

   Geb.   21-10-1986 te Grijpskerk

 

3. JOHANNE MARINDA IEDEMA

   Geb.   10-03-1991 te Grijpskerk

 

 

Notities:

 

Nr. 2: Geb.datum G.J. Buiter: 21-09-1972

       Relatie: samenwonend

       Kind:

       Jan Frederik   Geb. 17-05-2008

 

 

 

                                                                       

 

 

BLAD B32 (zie Blad B8)

 

MARTEN IEDEMA    ††††† x††††††††† ANTJE JANSMA

Geb.   10-03-1895 te Lioessens    Geb.   02-02-1898 te Lioessens

Overl. 10-10-1961 te Zaandam  ††  Overl. 23-10-1968 te Zaandam

Datum huwelijk: 22-10-1919

Kinderen:

 

1. NANNE IEDEMA x Trijntje Scheer (zie Blad B33)

   Geb.   16-04-1920 te Ee

 Overl. 27-02-2012 te Zaandam

 

2. MEINDERT IEDEMA  

   Geb.   21-08-1922 te Anjum

   Overl. 15-08-1929 te Lioessens

 

3. ORSELINA IEDEMA x Hendrik J. Bakker

   Geb.   17-04-1933 te Zaandam

  

 

Notities:

 

Nr. 3: Geb.datum H.J.Bakker: 08-08-1931

       Datum huwelijk: NN  (huwelijk ontbonden)

       Kinderen:

       Annemarie            Geb. 02-03-1959

       Marinka Geertruida   Geb. 10-05-1961

       Orselina             Geb. 04-07-1967

 

 

 

 

 

 

BLAD B33  (zie Blad B32)

                     

NANNE IEDEMA   ††††  x†††††† TRIJNTJE SCHEER

Geb.   16-04-1920 te Ee      Geb. 07-01-1921 te Zaandam

Overl. 27-02-2012 te Zaandam

Datum huwelijk: 17-12-1947

Kinderen:

 

1. ANNETTE JACOBA IEDEMA

   Geb.   21-11-1949 te Zaandam

 

2. MARIJKE IEDEMA x Wouter Damen

   Geb.   20-08-1954 te Zaandam

  

 

  

Notities:

 

Nr. 1: Partner: Wim Bordens (Amsterdam)

 

Nr. 2: Geb.datum Wouter Damen: 28-08-56

       Datum huwelijk: 03-09-93

      

 

 

 

 

 

BLAD B34 (zie Blad B8)

 

FOLKERT IEDEMA   †††††† x†††††††† TRIJNTJE GAASTERLAND

Geb.   20-02-1903 te Lioessens    Geb.   05-12-1903 te Dokkum

Overl. 19-03-1999 te Amsterdam    Overl. 02-09-1990 te Amsterdam

Datum huwelijk: 06-03-1930

Kinderen:

 

1. WIETSKE IEDEMA

   Geb.   16-08-1931 te Amsterdam

   Overl. 03-01-1996 te Jubbega-Schurega

 

2. NANNE IEDEMA x Nelly Cupido (zie blad B35)

   Geb.   27-12-1935 te Amsterdam

 

3. TINE IEDEMA x Joost C. T. Bergisch

   Geb.   07-11-1942 te Amsterdam

   Overl. 23-09-2004 te Amsterdam

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Ongehuwd.

 

Nr. 3: Geb.datum J. Bergisch: 06-04-1943

       Datum huwelijk: 29-06-1973

       Kinderen:

       Folkert Jaap       Geb.    05-05-1974

                          Overl.  02-12-1974

       Klaartje Wietske Geb.    19-12-1975

       IJsbrand Joost     Geb.    22-05-1978

 

 

 

 

                                                                       

 

BLAD B35 (zie Blad B34)

 

NANNE IEDEMA     ††††† x††††††††† NELLY CUPIDO

Geb.   27-12-1935 te Amsterdam    Geb.   20-11-1935 te Amsterdam 

Datum huwelijk: 18-09-1958

Kinderen: 

 

1. HANS PETER IEDEMA x Francien Nollen (Zie Blad B36)

   Geb.   14-08-1962 te Amsterdam

 

2. NANNE PAUL IEDEMA x Willy van den Breggen (Zie Blad B37)

   Geb.   26-07-1965 te Amsterdam

 

3. MARIEKE IEDEMA

   Nadere gegevens op verzoek verwijderd.

 

 

 

 

 

                                                                         

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

BLAD B36 (zie Blad B35)

 

HANS PETER IEDEMA†††††† x††††††† FRANCIEN NOLLEN

Geb.   14-08-1962 te Amsterdam   Geb.   01-09-1964 te Albergen

Datum huwelijk: 29-06-1991

Kinderen:

 

1. SIETSE IEDEMA

    Geb.  13-08-1994 te Delden

 

2. JETSKE IEDEMA

    Geb.  10-08-1998 te Hengelo

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

BLAD B37 (zie Blad B35)

 

NANNE PAUL IEDEMA††††††† x†††††† WILLY VAN DEN BREGGEN

Geb.  26-07-1965 te Amsterdam    Geb.  05-10-1971 te Amsterdam

Datum huwelijk:  28-10-2005

 

 

 

 

 

BLAD B38 (zie Blad B8)

 

JAN IEDEMA          x†††††††††† JAPKE VAN ZALEN

Geb.   19-11-1907 te Lioessens    Geb.   31-07-1908 te Lioessens

Overl. 30-09-1974 te Lioessens    Overl. 27-12-1982 te Julianadorp

Datum huwelijk: 06-06-1935

Kinderen:

 

1. HENDRIKJE IEDEMA x Jacob Haaksma

   Geb.   03-04-1936 te Lioessens

 Overl. 14-05-2022 te Veenwouden

 

2. TRIJNTJE IEDEMA

   Geb.   11-08-1937 te Lioessens

 

3. JAN IEDEMA x Antje Terpstra (zie blad B39)

   Geb.   27-11-1939 te Lioessens

   Overl. 29-07-1984 te Franeker

 

4. NANNE IEDEMA x Teatske Jansma (zie Blad B40)

   Geb.   22-01-1944 te Lioessens

 

5. ANNIE-GRETHA RIKA IEDEMA

   Geb.   26-08-1948 te Lioessens

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Geboortedatum Jacob Haaksma: 30-08-1934

       Datum huwelijk: 25-04-1962

       Kinderen:

       Andries Jacob  Geb. 10-07-1963

       Jan-Nanne      Geb. 20-06-1965

       Renze-Louw     Geb. 09-11-1969

       Jacoba-Anna    Geb. 24-03-1973

 

Nr. 2: Ongehuwd

 

Nr. 5: Ongehuwd

 

 

 

 

 

 

BLAD B39 (zie Blad B38)

 

JAN IEDEMA         †† x       ††† ANTJE TERPSTRA

Geb.   27-11-1939 te Lioessens    Geb.   30-07-1942 te Tibma o/d Ee

Overl. 29-07-1984 te Franeker  †† Overl. 22-12-2021 te Dokkum

Datum huwelijk: 15-07-1965

Kinderen:

 

1. DOUWINA-JACOBA IEDEMA x Gerrit Bilker

   Geb.   17-07-1967 te Dokkum

 

2. NYNKE-JACOBA IEDEMA x Jan Koning

   Geb.   22-02-1970 te Lioessens

 

3. JAN-NANNE-MARTEN IEDEMA

   Geb.   15-08-1972 te Lioessens

 

  

Notities:

 

Nr. 1: Geb.datum Gerrit Bilker: 13-07-1964

       Datum huwelijk: 30-10-1992

       Kinderen:

       Anniek   Geb. 23-06-1996

       Sietske  Geb. 13-12-1997

       Nynke    Geb. 02-07-1999     

       Rixt     Geb. 28-07-2001

       Janna    Geb. 21-12-2004

 

Nr. 2: Geb.datum Jan Koning: 25-05-65

       Relatie: Samenlevingscontract

       Kinderen:

       Nadja    Geb. 29-05-1997

       Karst    Geb. 15-04-1999

 

 

 

 

 

 

BLAD B40 (zie Blad B38)

 

NANNE IEDEMA    †††††  x††††††††† TEATSKE JANSMA

Geb.   22-01-1944 te Lioessens    Geb. 10-04-1945 te Oostmahorn

Datum huwelijk: 16-12-1968

Kinderen:

 

1. JAN NANNE IEDEMA

   Geb.   22-01-1970 te Lioessens

 

2. JANTJE TEATSKE IEDEMA x Job Koehoorn

   Geb.   01-03-1972 te Lioessens

  

 

 

Notities:

 

Nr. 1: Ongehuwd

 

Nr. 2: Geb.datum Job Koehoorn: 27-03-74

       Datum huwelijk: 18-07-1999

       Kinderen:

       Dominic         Geb.    13-03-2001

                       Overl.  13-03-2001

       Teatske Naomi   Geb.    02-04-2002

       Dirk Jonathan   Geb.    30-07-2004