Honderd jaar Laatste Eer Anjum

ANJUM - De begrafenisvereniging De Laatste Eer in Anjum vierde maandag haar honderdjarig bestaan. Ruim honderddertig leden en genodigden waren op deze feestelijke receptie afgekomen.

Voorzitter Freerk Swart heette een ieder van harte welkom en memoreerde in zijn openingswoord het ontstaan van de vereniging met enkele voorvallen welke in de loop der jaren de revue zijn gepasseerd. Het bestuur kon van vele mensen de felicitaties in ontvangst nemen. Namens de federatie van uitvaartverenigingen in Friesland sprak dhr. Akkerman de aanwezigen toe en feliciteerde het bestuur. Dhr. Van Hulst nodigde namens Axent/Aegon het bestuur uit voor een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens de receptie werden de nieuwe uniformen voor bode en dragers aan de aanwezigen getoond. In nauwe samenwerking met de Fa. Peters uit Sneek is het personeel geheel in het nieuw gestoken en kan als visitekaartje voor de vereniging haar werk weer voor jaren vervullen. Hoogtepunt van de avond was de presentatie van het boek over 100 jaar begrafenisvereniging te Anjum. Dit boek met als titel ”Niemand ontvlucht het slagveld van de dood” is in opdracht van het bestuur geschreven door oud-Anjumer Harke Iedema. Tesamen met Berend Netjes, die het boek heeft voorzien van vele foto’s, is het een prachtig geheel geworden waar dus bijna 1,5 jaar aan is gewerkt. Dit boek werd daarom ook terecht aangeboden aan beide heren. Verder werd deze avond opgefleurd door drie optredens van Taeke van der Meer. Al met al een geslaagde avond. Het boek is te bestellen bij de penningmeester van de vereniging: Dhr. J. Wijbenga Oostmahorn 1 9133 DS Anjum. jwendb@kpnplanet.nl

Nieuwe Dockumer Courant, 30 november 2006