EEUWFEEST VAN ”DE LAATSTE EER” ANJUM

ANJUM - Op 27 november bestaat de begrafenisvereniging De Laatste Eer te Anjum honderd jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op 27 november een feestelijke receptie gehouden voor leden en genodigden in de Dobbe te Anjum. Tijdens deze receptie wordt het boek gepresenteerd ”Niemand ontvlucht het slagveld van de dood”, geschreven door oud Anjumer Harke Iedema. In opdracht van het bestuur heeft Iedema dit boek geschreven, waarbij oude notulen en verslagen zijn geraadpleegd. Het is een duidelijke weergave van 100 jaar begrafenisvereniging voor Anjum en omstreken. Hoe in de loop der tijd tien verschillende buurtschappen gekomen zijn tot één vereniging. Het boek is door Berend Netjes voorzien van talrijke foto’s. Dit boek is te bestellen bij de penningmeester J. Wijbenga van de vereniging. jwendb@kpnplanet.nl Tevens heeft het bestuur gemeend bode en dragers in nieuwe kleding te steken. Fa. J. Peters Mode uit Sneek heeft er voor gezorgd dat het personeel er weer tip top bij loopt. Deze nieuwe kleding wordt ook op de receptie gepresenteerd.

Nieuwe Dockumer Courant 16/11/2006